145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 3: Music – IELTS Speaking Part 3 Music

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 3: Music – IELTS Speaking Part 3 Music

IELTS Speaking Part 3: Music – IELTS Speaking Part 3 Music

IELTS Speaking Part 3: Music – Cập nhật các câu hỏi về nhạc trong bài thi IELTS Speaking Part 3, cũng như cách trả lời để đạt điểm cao.

(English below)

IELTS Speaking Part 3: Music

Âm nhạc thường được cho là ngôn ngữ phổ quát, và vì lý do chính đáng – nó là một công cụ mạnh mẽ có thể truyền đạt cảm xúc và ý tưởng mà không cần lời nói. Điều này làm cho nó trở thành phương tiện hoàn hảo để thể hiện bản thân, và không có gì ngạc nhiên khi âm nhạc là một lựa chọn phổ biến như vậy cho những người thực hiện bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

Phần 3 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là tất cả về việc thảo luận về một chủ đề sâu hơn, và đây là nơi âm nhạc thực sự có thể trở thành của riêng mình. Trong phần này, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và được yêu cầu thảo luận với người kiểm tra trong một đến hai phút. Sau đó, bạn sẽ có cơ hội hỏi người kiểm tra một câu hỏi về chủ đề này.

Giám khảo sẽ tìm kiếm để xem bạn có thể truyền đạt ý tưởng của mình tốt như thế nào và bạn có thể nói trôi chảy như thế nào. Điều này có nghĩa là điều quan trọng là phải chuẩn bị trước khi bạn vào phòng thử nghiệm và có một số ý tưởng về những gì bạn muốn nói.

Một cách để chuẩn bị cho phần này là suy nghĩ về một số bài hát yêu thích của bạn và ý nghĩa của chúng với bạn. Nó là gì về bài hát mà bạn thích? Nó gợi lên những cảm xúc nào? Nó làm cho bạn nghĩ về điều gì?

Bạn cũng có thể cố gắng tìm các bài hát về chủ đề bạn đã được đưa ra. Ví dụ, nếu bạn được yêu cầu thảo luận về quê hương của mình, bạn có thể tìm kiếm những bài hát đề cập đến thành phố hoặc quốc gia của bạn trong lời bài hát. Điều này có thể cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì cần nói, và nó cũng sẽ cho người kiểm tra rằng bạn đã nỗ lực để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Khi bạn đang thảo luận về chủ đề, điều quan trọng là phải nhớ sử dụng một loạt các từ vựng và cấu trúc. Điều này sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một mệnh lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh và bạn có thể thể hiện bản thân rõ ràng.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tận dụng tối đa cuộc thảo luận của mình:

• Dành thời gian của bạn – không cần phải vội vàng, và người kiểm tra sẽ quan tâm nhiều hơn đến những gì bạn nói nếu bạn nói với tốc độ tự nhiên.

• Hãy biểu cảm – Sử dụng giọng nói của bạn để thêm sự nhấn mạnh và cảm nhận cho lời nói của bạn.

• Hãy tích cực – cố gắng tập trung vào các khía cạnh tích cực của chủ đề, ngay cả khi cũng có một số điểm tiêu cực.

• Sử dụng các ví dụ – Nếu bạn có thể nghĩ về trải nghiệm cá nhân hoặc một ví dụ từ tin tức hoặc văn hóa pop, điều này sẽ giúp minh họa quan điểm của bạn.

• Đặt câu hỏi – Nếu bạn không chắc chắn về điều gì đó, hoặc bạn muốn kiểm tra xem bạn đã hiểu câu hỏi, thì hoàn toàn tốt khi hỏi giám khảo để làm rõ.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể chắc chắn rằng bạn tận dụng tối đa thời gian của mình trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS và bạn gây ấn tượng với người kiểm tra với cuộc thảo luận về âm nhạc của bạn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 3 Music

Music is often said to be the universal language, and for good reason – it is a powerful tool that can communicate emotion and ideas without the need for words. This makes it the perfect medium for expressing yourself, and it is no surprise that music is such a popular choice for people taking the IELTS Speaking test.

Part 3 of the IELTS Speaking test is all about discussing a topic in more depth, and this is where music can really come into its own. In this section, you will be given a topic and asked to discuss it with the examiner for one to two minutes. You will then have the opportunity to ask the examiner a question about the topic.

The examiner will be looking to see how well you can communicate your ideas and how fluently you can speak. This means that it is important to be prepared before you enter the test room, and to have some ideas about what you want to say.

One way to prepare for this section is to think about some of your favourite songs and what they mean to you. What is it about the song that you like? What emotions does it evoke? What does it make you think about?

You could also try to find songs that are about the topic you have been given. For example, if you are asked to discuss your hometown, you could look for songs that mention your city or country in the lyrics. This can give you some ideas about what to say, and it will also show the examiner that you have made an effort to prepare for the test.

When you are discussing the topic, it is important to remember to use a range of vocabulary and structures. This will show the examiner that you have a good command of the English language and that you are able to express yourself clearly.

Here are some tips to help you get the most out of your discussion:

• Take your time – there is no need to rush, and the examiner will be more interested in what you have to say if you speak at a natural pace.

• Be expressive – use your voice to add emphasis and feeling to your words.

• Be positive – try to focus on the positive aspects of the topic, even if there are some negative points too.

• Use examples – if you can think of a personal experience or an example from the news or pop culture, this will help to illustrate your point.

• Ask questions – if you are unsure about something, or you want to check that you have understood the question, it is perfectly fine to ask the examiner for clarification.

By following these tips, you can be sure that you make the most of your time in the IELTS Speaking test and that you impress the examiner with your discussion of music.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider