145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading – Reading IELT

Home - IELTS - IELTS Reading – Reading IELT

IELTS Reading – Reading IELT

IELTS Reading – Học cách đọc nhanh và hiệu quả hơn trong kỳ thi IELTS – Tổng hợp các bài đọc và các bí quyết để làm bài đọc thành công trong IELTS

(English below)

IELTS Reading

Đọc là một trong bốn kỹ năng được kiểm tra trong kỳ thi IELTS. Điều quan trọng là phát triển một chiến lược đọc tốt để làm tốt trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS.

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS bao gồm ba đoạn với tổng cộng 40 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí, báo chí, v.v. Chúng đều là những văn bản phi hư cấu.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có khoảng một phút để trả lời từng câu hỏi.

Điều quan trọng là phải đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi bạn bắt đầu đọc các đoạn văn. Bạn cần biết những gì bạn đang tìm kiếm trong các đoạn.

Có bốn loại câu hỏi trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS:

Câu hỏi trắc nghiệm

Đúng/Sai/Không đưa ra câu hỏi

Phù hợp với câu hỏi thông tin

Tóm tắt, ghi chú, bảng, câu hỏi hoàn thành biểu đồ dòng chảy

Bạn cần trả lời các câu hỏi theo thông tin được đưa ra trong các đoạn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn làm tốt trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS:

Đọc kỹ các câu hỏi trước khi bạn bắt đầu đọc các đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn xác định thông tin mà bạn cần tìm trong các đoạn.

Bỏ qua các đoạn văn để có được một ý tưởng về ý tưởng chính của mỗi đoạn văn.

Đọc các đoạn một cách cẩn thận và tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi.

Sử dụng quá trình loại bỏ để chọn câu trả lời chính xác cho các câu hỏi trắc nghiệm.

Đọc các câu hỏi và các lựa chọn cho đúng/sai/không được đưa ra câu hỏi một cách cẩn thận. Chọn câu trả lời được hỗ trợ bởi thông tin trong đoạn văn.

Để biết các câu hỏi thông tin phù hợp, hãy khớp thông tin trong các câu hỏi với thông tin trong đoạn văn.

Để tóm tắt, lưu ý, bảng, câu hỏi hoàn thành biểu đồ dòng chảy, tìm kiếm thông tin trong đoạn văn sẽ giúp bạn hoàn thành bản tóm tắt, ghi chú, bảng hoặc biểu đồ lưu lượng.

Thực hành đọc các loại đoạn văn khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng đọc và cải thiện tốc độ của bạn.

Thực hiện một bài kiểm tra thực hành trong các điều kiện thời gian để có được ý tưởng về việc bạn sẽ mất bao lâu để hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Reading IELT

Reading is one of the four skills that are tested in the IELTS exam. It is important to develop a good reading strategy in order to do well in the IELTS Reading test.

The IELTS Reading test consists of three passages with a total of 40 questions. The passages are taken from books, journals, magazines, newspapers, and so on. They are all non-fiction texts.

You will have 60 minutes to complete the IELTS Reading test. This means that you will have about one minute to answer each question.

It is important to read the instructions carefully before you start reading the passages. You need to know what you are looking for in the passages.

There are four types of questions in the IELTS Reading test:

Multiple-choice questions

True/false/not given questions

Matching information questions

Summary, note, table, flow-chart completion questions

You need to answer the questions according to the information given in the passages.

Here are some tips to help you do well in the IELTS Reading test:

Read the questions carefully before you start reading the passages. This will help you to identify the information that you need to look for in the passages.

Skim the passages to get an idea of the main idea of each passage.

Read the passages carefully and look for the answers to the questions.

Use the process of elimination to choose the correct answer for multiple-choice questions.

Read the questions and the choices for true/false/not given questions carefully. Choose the answer that is supported by the information in the passage.

For matching information questions, match the information in the questions with the information in the passage.

For summary, note, table, flow-chart completion questions, look for the information in the passage that will help you to complete the summary, note, table, or flow-chart.

Practice reading different types of passages. This will help you to develop your reading skills and to improve your speed.

Take a practice test under timed conditions to get an idea of how long it will take you to complete the IELTS Reading test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider