145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Preparation – Exam in English IELTS

Home - IELTS - IELTS Preparation – Exam in English IELTS

IELTS Preparation – Exam in English IELTS

IELTS Preparation – Master IELTS with Our Comprehensive Online Course – Trở thành chuyên gia IELTS với khóa học trực tuyến của chúng tôi

(English below)

IELTS Preparation

Kỳ thi bằng tiếng Anh

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Nội dung thi

Phần lắng nghe, đọc và viết của tất cả các bài kiểm tra IELTS được hoàn thành trong cùng một ngày, từng ngày một. Phần nói, tuy nhiên, có thể được hoàn thành tối đa một tuần trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Lắng nghe

Phần nghe mất 30 phút. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi. Các bản ghi sẽ bao gồm một loạt các điểm nhấn.

Đọc

Phần đọc mất 60 phút. Bạn sẽ đọc các văn bản từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn. Đây là những tài liệu bạn có khả năng gặp phải hàng ngày trong môi trường nói tiếng Anh.

Viết

Phần viết mất 60 phút. Trong phần viết học thuật, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Trong phần Viết đào tạo chung, bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư.

Nói

Phần nói mất 11-14 phút. Trong phần Phát biểu, bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, chẳng hạn như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích của bạn.

 

Tags: IELTS

 


Exam in English IELTS

Exam in English

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

Exam content

The Listening, Reading and Writing sections of all IELTS tests are completed on the same day, one after the other. The Speaking section, however, can be completed up to a week before or after the other tests.

Listening

The Listening section takes 30 minutes. You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions. The recordings will include a range of accents.

Reading

The Reading section takes 60 minutes. You will read texts from books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines. These are materials you are likely to encounter on a daily basis in an English-speaking environment.

Writing

The Writing section takes 60 minutes. In the Academic Writing section, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. In the General Training Writing section, you will be asked to write a letter.

Speaking

The Speaking section takes 11-14 minutes. In the Speaking section, you will have a conversation with a certified IELTS examiner. The examiner will ask you questions about yourself and a range of familiar topics, such as your home, family, work, studies and interests.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider