145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách làm Listening IELTS – Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – How to make listening IELTS

Home - IELTS - Cách làm Listening IELTS – Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – How to make listening IELTS

Cách làm Listening IELTS – Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – How to make listening IELTS

Cách làm Listening IELTS – Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – Học cách làm Listening IELTS hiệu quả với bài hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, từ các kỹ năng căn bản đến cách làm bài và cả cách làm bài thành công.

(English below)

Cách làm Listening IELTS – Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao

Lắng IELTS Listening có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt nếu bạn không quen với giọng Anh. Tuy nhiên, có một số mẹo và thủ thuật mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn hiểu bài kiểm tra IELTS Listening.

Điều đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo rằng bạn quen thuộc với giọng Anh. Bạn có thể làm điều này bằng cách nghe các kênh tin tức của Anh hoặc bằng cách xem các bộ phim và chương trình truyền hình của Anh.

Khi bạn đã quen thuộc với giọng Anh, bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể xác định các âm thanh khác nhau được sử dụng trong bài kiểm tra IELTS Listening. Điều này có nghĩa là bạn cần có khả năng xác định các nguyên âm và âm thanh khác nhau.

Điều tiếp theo bạn cần làm là đảm bảo rằng bạn có thể hiểu các từ khác nhau được sử dụng trong bài kiểm tra IELTS Listening. Bạn có thể làm điều này bằng cách tìm kiếm các từ trong từ điển hoặc bằng cách sử dụng một danh sách từ.

Điều cuối cùng bạn cần làm là đảm bảo rằng bạn có thể làm theo các hướng dẫn được đưa ra trong bài kiểm tra IELTS Listening. Điều này có nghĩa là bạn cần có khả năng hiểu các câu hỏi đang được hỏi và các hướng dẫn đang được đưa ra.

Nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể cải thiện điểm IELTS Listening của mình.

 

Tags: Listening, IELTS

 


How to make listening IELTS

Listening to IELTS can be a difficult task, especially if you are not used to the British accent. However, there are some tips and tricks that you can use to help you understand the IELTS listening test.

The first thing you need to do is to make sure that you are familiar with the British accent. You can do this by listening to British news channels or by watching British films and television programmes.

Once you are familiar with the British accent, you need to make sure that you are able to identify the different sounds that are used in the IELTS listening test. This means that you need to be able to identify the different vowel and consonant sounds.

The next thing you need to do is to make sure that you are able to understand the different words that are used in the IELTS listening test. You can do this by looking up the words in a dictionary or by using a word list.

The last thing you need to do is to make sure that you are able to follow the instructions that are given in the IELTS listening test. This means that you need to be able to understand the questions that are being asked and the instructions that are being given.

If you follow these tips, you should be able to improve your IELTS listening score.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider