145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS 2023 – Tất cả về kỳ thi IELTS 2023 – IELTS Test schedule 2023

Home - IELTS - IELTS 2023 – Tất cả về kỳ thi IELTS 2023 – IELTS Test schedule 2023

IELTS 2023 – Tất cả về kỳ thi IELTS 2023 – IELTS Test schedule 2023

IELTS 2023 – Tất cả về kỳ thi IELTS 2023 – Chỉ có tại IELTS 2023 – Tất cả các thông tin về kỳ thi IELTS 2023 bạn cần biết, các tài liệu học tập, các bài thi thực hành và bảng điểm chuẩn.

(English below)

IELTS 2023 – Tất cả về kỳ thi IELTS 2023

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2023 đã được công bố và hiện có sẵn để xem trực tuyến. Lịch trình bao gồm một loạt các ngày quan trọng, bao gồm ngày bắt đầu cho bài kiểm tra IELTS, ngày kết thúc cho bài kiểm tra IELTS và ngày phát hành kết quả.

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2023 như sau:

Ngày bắt đầu thử nghiệm IELTS: ngày 8 tháng 1 năm 2023

Ngày kết thúc thử nghiệm IELTS: 22 tháng 1 năm 2023

Ngày phát hành kết quả: 29 tháng 1 năm 2023

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của một người để nghiên cứu hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm và điểm tổng thể là trong số 100.

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2023 hiện có sẵn trực tuyến. Lịch trình bao gồm một loạt các ngày quan trọng, bao gồm ngày bắt đầu cho bài kiểm tra IELTS, ngày kết thúc cho bài kiểm tra IELTS và ngày phát hành kết quả.

 

Tags: IELTS

 


IELTS Test schedule 2023

The IELTS test schedule for 2023 has been announced, and it is now available to view online. The schedule includes a range of important dates, including the start date for the IELTS test, the end date for the IELTS test, and the results release date.

The IELTS test schedule for 2023 is as follows:

IELTS Test Start Date: January 8, 2023

IELTS Test End Date: January 22, 2023

Results Release Date: January 29, 2023

The IELTS test is an international English language test that is required by many universities and colleges around the world. The IELTS test is used to assess a person’s language ability in order to study or work in an English-speaking country. The IELTS test is made up of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, and the overall score is out of 100.

The IELTS test schedule for 2023 is now available online. The schedule includes a range of important dates, including the start date for the IELTS test, the end date for the IELTS test, and the results release date.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider