145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học Writing Task 1 IELTS – Các bài tập và luyện tập tốt nhất – Learn Writing Task 1

Home - IELTS - Học Writing Task 1 IELTS – Các bài tập và luyện tập tốt nhất – Learn Writing Task 1

Học Writing Task 1 IELTS – Các bài tập và luyện tập tốt nhất – Learn Writing Task 1

Học Writing Task 1 IELTS – Các bài tập và luyện tập tốt nhất – Hãy tận hưởng cơ hội để học và luyện tập các bài tập Writing Task 1 IELTS của chúng tôi để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS!

(English below)

Học Writing Task 1 IELTS – Các bài tập và luyện tập tốt nhất

Học Nhiệm vụ Viết 1

Bạn có cảm thấy khó khăn khi viết Task 1 cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS không? Nếu vậy, bạn không cô đơn. Nhiều sinh viên thấy nhiệm vụ này là thách thức nhất, nhưng với một số thực hành và hướng dẫn, nó có thể được làm chủ.

Task 1 liên quan đến việc viết một báo cáo dựa trên thông tin có trong một hoặc hai nguồn trực quan, chẳng hạn như biểu đồ, bảng, đồ thị hoặc sơ đồ. Bạn sẽ được cho khoảng 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Bước đầu tiên là cẩn thận đọc các hướng dẫn và xác định các điểm chính mà bạn cần đưa vào báo cáo của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm trước khi bắt đầu viết.

Tiếp theo, hãy xem (các) nguồn trực quan và xác định các xu hướng, mẫu hoặc mối quan hệ chính. Tạo một số ghi chú để giúp bạn tổ chức ý tưởng của bạn.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu viết báo cáo của bạn. Hãy nhớ bao gồm một phần giới thiệu, tổng quan và các đoạn văn cơ thể, và để kết luận báo cáo của bạn. Hãy chắc chắn rằng bài viết của bạn rõ ràng và dễ đọc, và bạn đã bao gồm tất cả các thông tin liên quan.

Task 1 có thể là thách thức, nhưng với một số thực hành, nó có thể được làm chủ. Bằng cách làm theo các mẹo và lời khuyên trong bài viết này, bạn có thể cải thiện điểm số của mình và tăng cơ hội thành công trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Learn Writing Task 1

Learn Writing Task 1

Are you finding it difficult to write Task 1 for the IELTS Writing test? If so, you are not alone. Many students find this task the most challenging, but with some practice and guidance, it can be mastered.

Task 1 involves writing a report based on information contained in one or two visual sources, such as charts, tables, graphs or diagrams. You will be given around 20 minutes to complete this task.

The first step is to carefully read the instructions and identify the key points that you need to include in your report. Make sure you understand what you are being asked to do before you start writing.

Next, take a look at the visual source(s) and identify the main trends, patterns or relationships. Make some notes to help you organise your ideas.

Now you are ready to start writing your report. Remember to include an introduction, overview and body paragraphs, and to conclude your report. Make sure your writing is clear and easy to read, and that you have included all the relevant information.

Task 1 can be challenging, but with some practice, it can be mastered. By following the tips and advice in this article, you can improve your score and increase your chances of success in the IELTS Writing test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider