145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Giao trình IELTS – IELTS curriculum

Home - IELTS - Giao trình IELTS – IELTS curriculum

Giao trình IELTS – IELTS curriculum

Giao trình IELTS – Học cách thi IELTS để nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn và tăng cơ hội đạt điểm cao!

(English below)

Giao trình IELTS

Bạn đang tìm kiếm một chương trình giảng dạy IELTS có thể giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi.

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh để nhập học đại học và đăng ký chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

Chương trình giảng dạy IELTS được thiết kế để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh để bạn có thể đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Chương trình giảng dạy bao gồm cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: đọc, viết, nghe và nói.

Chương trình giảng dạy IELTS được chia thành bốn cấp độ:

• Cấp 1: IELTS Foundation

• Cấp độ 2: Trung cấp IELTS

• Cấp 3: IELTS nâng cao

• Cấp độ 4: Chuyên gia IELTS

Mỗi cấp độ của chương trình giảng dạy IELTS được thiết kế để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh theo những cách cụ thể. Ví dụ: ở cấp 1, bạn sẽ học ngữ pháp và từ vựng cơ bản, trong khi ở cấp 4, bạn sẽ học ngữ pháp và từ vựng phức tạp.

Bất kể trình độ tiếng Anh của bạn là bao nhiêu, chương trình giảng dạy IELTS có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

 

Tags: IELTS

 


IELTS curriculum

Are you looking for an IELTS curriculum that can help you score high on the IELTS exam? If so, you’ve come to the right place.

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It’s widely accepted as a proof of English proficiency for university admission and professional registration around the world.

The IELTS curriculum is designed to help you improve your English language skills so that you can score high on the IELTS exam. The curriculum covers all four language skills: reading, writing, listening, and speaking.

The IELTS curriculum is divided into four levels:

• Level 1: IELTS Foundation

• Level 2: IELTS Intermediate

• Level 3: IELTS Advanced

• Level 4: IELTS Expert

Each level of the IELTS curriculum is designed to help you improve your English language skills in specific ways. For example, at Level 1 you’ll learn basic grammar and vocabulary, while at Level 4 you’ll learn complex grammar and vocabulary.

No matter what your level of English, the IELTS curriculum can help you improve your language skills and score high on the IELTS exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider