145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học Từ Mới IELTS – Làm Quen với Các Từ Vựng IELTS – Learn new words IELTS

Home - IELTS - Học Từ Mới IELTS – Làm Quen với Các Từ Vựng IELTS – Learn new words IELTS

Học Từ Mới IELTS – Làm Quen với Các Từ Vựng IELTS – Learn new words IELTS

Học Từ Mới IELTS – Làm Quen với Các Từ Vựng IELTS – Nắm bắt từ vựng IELTS một cách hiệu quả với các bài tập học từ mới IELTS của chúng tôi.

(English below)

Học Từ Mới IELTS – Làm Quen với Các Từ Vựng IELTS

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện điểm số của bạn trên IELTS là tăng từ vựng của bạn. Học các từ mới có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó không phải là như vậy. Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn học các từ mới cho IELTS.

1. Sử dụng từ điển.

Điều này có vẻ như là một mẹo rõ ràng, nhưng nó đáng để lặp lại. Một từ điển có thể là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để học các từ mới. Khi bạn bắt gặp một từ mà bạn không biết, hãy tìm nó trong một từ điển. Bạn có thể tìm thấy từ điển trực tuyến hoặc in.

2. Sử dụng flashcards.

Flashcards là một cách tuyệt vời để học các từ mới. Bạn có thể sử dụng chúng để tự đố mình về những từ bạn đã học. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để theo dõi các từ bạn cần xem xét.

3. Thực hành bằng cách sử dụng các từ mới.

Khi bạn đã học được một từ mới, điều quan trọng là phải thực hành sử dụng nó. Một cách để làm điều này là tìm một câu trong một cuốn sách hoặc bài viết bao gồm từ và đọc to nó. Một cách khác là sử dụng từ này trong một cuộc trò chuyện. Bạn càng sử dụng một từ, bạn càng có nhiều khả năng nhớ nó.

4. Xem lại thường xuyên.

Điều quan trọng là phải xem lại những từ bạn đã học thường xuyên. Một cách để làm điều này là dành một chút thời gian mỗi ngày để xem lại flashcards của bạn. Một cách khác là xem lại những từ bạn đã học được vào cuối mỗi tuần. Xem xét thường xuyên sẽ giúp bạn giữ những từ bạn đã học được trong tâm trí mới.

Học các từ mới có thể là một thách thức, nhưng đó là một cách tuyệt vời để cải thiện điểm IELTS của bạn. Bằng cách sử dụng từ điển, flashcards và thực hành bằng cách sử dụng các từ mới, bạn có thể tìm hiểu các từ bạn cần làm tốt trên IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Learn new words IELTS

One of the best ways to improve your score on the IELTS is to increase your vocabulary. Learning new words can be a daunting task, but it doesn’t have to be. Here are a few tips to help you learn new words for the IELTS.

1. Use a dictionary.

This may seem like an obvious tip, but it’s worth repeating. A dictionary can be a great resource for learning new words. When you come across a word you don’t know, look it up in a dictionary. You can find dictionaries online or in print.

2. Use flashcards.

Flashcards are a great way to learn new words. You can use them to quiz yourself on words you’ve learned. You can also use them to keep track of words you need to review.

3. Practice using the new words.

Once you’ve learned a new word, it’s important to practice using it. One way to do this is to find a sentence in a book or article that includes the word and read it aloud. Another way is to use the word in a conversation. The more you use a word, the more likely you are to remember it.

4. Review regularly.

It’s important to review the words you’ve learned regularly. One way to do this is to set aside some time each day to review your flashcards. Another way is to review the words you’ve learned at the end of each week. Reviewing regularly will help you keep the words you’ve learned fresh in your mind.

Learning new words can be challenging, but it’s a great way to improve your IELTS score. By using a dictionary, flashcards, and practicing using the new words, you can learn the words you need to do well on the IELTS.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider