145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Các Điểm Thi IELTS – IELTS test scores

Home - IELTS - Các Điểm Thi IELTS – IELTS test scores

Các Điểm Thi IELTS – IELTS test scores

Các Điểm Thi IELTS – Tìm hiểu về các điểm thi IELTS, các đề thi và cách thức đạt điểm cao nhất!

(English below)

Các Điểm Thi IELTS

IELTS – Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS, là một kỳ thi được quốc tế công nhận để đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư và các cơ quan chuyên môn trên khắp thế giới để đánh giá khả năng tiếng Anh của người nộp đơn. IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh rất được kính trọng và nó được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận. Nó được thiết kế để đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ trong bốn kỹ năng ngôn ngữ của việc đọc, viết, nghe và nói.

IELTS được thiết kế để kiểm tra trình độ ngôn ngữ của người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được chia thành hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật được thiết kế cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc có được đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung được thiết kế cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc có được kinh nghiệm làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần được ghi trong tổng số chín điểm, với điểm tối thiểu 0 và điểm tối đa là 9. Điểm tổng thể được tính bằng cách lấy trung bình điểm số của bốn phần. Để vượt qua IELTS, bạn phải nhận được điểm tối thiểu là 6,5 trên 9.

Phần đọc của IELTS bao gồm đọc các đoạn có độ dài và chủ đề khác nhau. Người làm bài kiểm tra được yêu cầu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm dựa trên các đoạn văn. Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Task 1 và Task 2. Trong Task 1, người thực hiện kiểm tra được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích một chủ đề nhất định. Trong Task 2, người làm bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận về một chủ đề nhất định. Phần nghe bao gồm các bản ghi âm của các cuộc hội thoại và độc thoại, và người làm bài kiểm tra được yêu cầu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm dựa trên các bản ghi âm. Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo.

IELTS có sẵn tại hơn 500 trung tâm thử nghiệm tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Phí kiểm tra thay đổi tùy thuộc vào vị trí thử nghiệm và ngày và thời gian thử nghiệm được xác định bởi trung tâm thử nghiệm. Điểm IELTS có giá trị trong hai năm và kết quả thường có sẵn trong vòng hai tuần kể từ ngày kiểm tra.

IELTS là một cách tuyệt vời để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn và thể hiện các kỹ năng ngôn ngữ của bạn cho các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư và cơ quan chuyên môn. Nếu bạn đang tìm cách theo đuổi giáo dục đại học hoặc có được đăng ký chuyên nghiệp trong một môi trường nói tiếng Anh hoặc nếu bạn muốn di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc có được kinh nghiệm làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh, thì việc sử dụng IELTS có thể là một Cách để thể hiện trình độ ngôn ngữ của bạn. Với IELTS, bạn có thể chắc chắn rằng các kỹ năng ngôn ngữ của bạn đang được đánh giá chính xác và kết quả của bạn được các tổ chức trên khắp thế giới chấp nhận.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test scores

IELTS – The International English Language Testing System

The International English Language Testing System, or IELTS, is an internationally recognized exam for assessing the language proficiency of non-native English speakers. It is used by universities, employers, immigration authorities, and professional bodies around the world to assess the English language ability of applicants. The IELTS is a highly respected English language proficiency test, and it is accepted by more than 10,000 organizations in 140 countries. It is designed to measure the language proficiency of non-native English speakers in the four language skills of reading, writing, listening, and speaking.

IELTS is designed to test the language proficiency of non-native English speakers. It is divided into two versions: Academic and General Training. The Academic version is designed for those who wish to pursue higher education or gain professional registration in an English-speaking environment. The General Training version is designed for those who wish to migrate to an English-speaking country or gain work experience in an English-speaking environment.

The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is scored out of a total of nine points, with a minimum score of 0 and a maximum score of 9. The overall score is calculated by averaging the scores of the four sections. To pass the IELTS, you must receive a minimum score of 6.5 out of 9.

The Reading section of the IELTS consists of reading passages of different lengths and topics. The test taker is required to answer multiple-choice questions based on the passages. The Writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2. In Task 1, the test taker is required to describe, summarize, or explain a given topic. In Task 2, the test taker is required to write an essay on a given topic. The Listening section consists of audio recordings of conversations and monologues, and the test taker is required to answer multiple-choice questions based on the recordings. The Speaking section consists of a face-to-face interview with an examiner.

The IELTS is available in over 500 test centers in more than 140 countries around the world. The test fee varies depending on the test location, and the test date and times are determined by the test center. The IELTS scores are valid for two years, and the results are usually available within two weeks of the test date.

The IELTS is a great way to assess your English language proficiency and demonstrate your language skills to universities, employers, immigration authorities, and professional bodies. If you are looking to pursue higher education or gain professional registration in an English-speaking environment, or if you wish to migrate to an English-speaking country or gain work experience in an English-speaking environment, then taking the IELTS could be a great way to show your language proficiency. With the IELTS, you can be sure that your language skills are being assessed accurately and that your results are accepted by organizations around the world.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider