145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Writing – Study Writing

Home - IELTS - Học IELTS Writing – Study Writing

Học IELTS Writing – Study Writing

Học IELTS Writing – Học cách viết tốt nhất để thi IELTS với các bài học của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các công cụ hữu ích và mẹo vặt để giúp bạn đạt được điểm cao trong kỳ thi IELTS Writing.

(English below)

Học IELTS Writing

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất bạn sẽ cần để thành công trong bài kiểm tra IELTS là khả năng viết một bài luận hiệu quả. Để làm điều này, bạn cần có khả năng động não các ý tưởng, phát triển một tuyên bố luận án và sắp xếp suy nghĩ của bạn thành một bài luận mạch lạc và được viết tốt.

Bước đầu tiên để viết một bài luận hiệu quả là suy nghĩ về các ý tưởng. Bạn có thể làm điều này bằng cách động não với một người bạn, nhìn qua các ghi chú cũ, hoặc đơn giản là đi dạo và cho phép tâm trí của bạn đi lang thang. Khi bạn có một danh sách các ý tưởng tiềm năng, bạn cần thu hẹp danh sách của mình thành một chủ đề duy nhất. Một khi bạn đã làm điều này, bạn cần phát triển một tuyên bố luận án.

Một tuyên bố luận án là một câu duy nhất tóm tắt điểm chính của bài luận của bạn. Nó nên rõ ràng và súc tích, và nó nên nêu đối số chính của bài luận của bạn. Sau khi bạn đã phát triển tuyên bố luận án của mình, bạn cần tổ chức suy nghĩ của mình thành một bài luận mạch lạc và được viết tốt.

Để làm điều này, bạn cần tạo ra một phác thảo của bài luận của bạn. Đề cương của bạn nên bao gồm một phần giới thiệu, đoạn văn cơ thể và kết luận. Mỗi đoạn cơ thể nên tập trung vào một ý tưởng duy nhất và mỗi đoạn nên chảy mượt mà vào phần tiếp theo. Khi bạn đã tạo ra phác thảo của mình, bạn có thể bắt đầu viết bài luận của mình.

Lời giới thiệu của bạn sẽ thu hút sự chú ý của người đọc và cho họ một ý tưởng về bài luận của bạn sẽ là gì. Các đoạn văn cơ thể của bạn nên mỗi người tập trung vào một ý tưởng duy nhất và mỗi đoạn nên hỗ trợ tuyên bố luận án của bạn. Kết luận của bạn nên tổng hợp các điểm chính của bạn và để lại cho người đọc một ấn tượng mạnh mẽ về bài luận của bạn.

Nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ tiếp tục viết một bài luận hiệu quả cho bài kiểm tra IELTS của bạn. Chỉ cần nhớ để động não các ý tưởng, phát triển một tuyên bố luận án rõ ràng và sắp xếp suy nghĩ của bạn thành một bài luận mạch lạc và được viết tốt.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Study Writing

One of the most important skills you will need to succeed in an IELTS test is the ability to write an effective essay. In order to do this, you need to be able to brainstorm ideas, develop a thesis statement, and organize your thoughts into a coherent and well-written essay.

The first step in writing an effective essay is to brainstorm ideas. You can do this by brainstorming with a friend, looking through old notes, or simply taking a walk and allowing your mind to wander. Once you have a list of potential ideas, you need to narrow down your list to a single topic. Once you have done this, you need to develop a thesis statement.

A thesis statement is a single sentence that summarizes the main point of your essay. It should be clear and concise, and it should state the main argument of your essay. After you have developed your thesis statement, you need to organize your thoughts into a coherent and well-written essay.

To do this, you need to create an outline of your essay. Your outline should include an introduction, body paragraphs, and a conclusion. Each body paragraph should focus on a single idea, and each paragraph should flow smoothly into the next. Once you have created your outline, you can begin to write your essay.

Your introduction should grab the reader’s attention and give them an idea of what your essay will be about. Your body paragraphs should each focus on a single idea, and each paragraph should support your thesis statement. Your conclusion should sum up your main points and leave the reader with a strong impression of your essay.

If you follow these tips, you will be well on your way to writing an effective essay for your IELTS test. Just remember to brainstorm ideas, develop a clear thesis statement, and organize your thoughts into a coherent and well-written essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider