145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Introduction Writing Task 2 IELTS – How to write Introduction Writing Task 2

Home - IELTS - Cách Viết Introduction Writing Task 2 IELTS – How to write Introduction Writing Task 2

Cách Viết Introduction Writing Task 2 IELTS – How to write Introduction Writing Task 2

Cách Viết Introduction Writing Task 2 IELTS – Hướng dẫn cụ thể về cách viết introduction cho bài viết IELTS Writing Task 2 với các mẹo và ví dụ minh họa.

(English below)

Cách Viết Introduction Writing Task 2 IELTS

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là một phần viết bài luận của bài kiểm tra IELTS. Điều quan trọng là viết một giới thiệu hiệu quả để ghi điểm cao trong nhiệm vụ viết 2. Các mẹo sau sẽ giúp bạn viết một phần giới thiệu mạnh mẽ cho bài luận của bạn.

1. Bắt đầu với một tuyên bố chung về chủ đề.

2. Thu hẹp trọng tâm của bạn bằng cách đưa ra một yêu cầu cụ thể về chủ đề này.

3. Giới thiệu các điểm chính của bài luận của bạn.

4. Kết luận giới thiệu của bạn với một tuyên bố luận án mạnh mẽ.

5. Sử dụng các ví dụ cụ thể và liên quan để hỗ trợ điểm của bạn.

6. Tổ chức ý tưởng của bạn một cách rõ ràng và hợp lý.

7. Chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn về lỗi.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể viết một phần giới thiệu mạnh mẽ cho bài luận của IELTS writing 2.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Introduction Writing Task 2

The IELTS Writing Task 2 is an essay writing section of the IELTS test. It is important to write an effective introduction in order to score high on the Writing Task 2. The following tips will help you write a strong introduction for your essay.

1. Start with a general statement about the topic.

2. Narrow your focus by making a specific claim about the topic.

3. Introduce the main points of your essay.

4. Conclude your introduction with a strong thesis statement.

5. Use relevant and specific examples to support your points.

6. Organize your ideas in a clear and logical manner.

7. Edit and proofread your essay for errors.

By following these tips, you can write a strong introduction for your IELTS Writing Task 2 essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider