145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách tra điểm IELTS – How to look up IELTS points

Home - IELTS - Cách tra điểm IELTS – How to look up IELTS points

Cách tra điểm IELTS – How to look up IELTS points

Cách tra điểm IELTS – Hướng dẫn cách tra điểm IELTS tốt nhất bằng tiếng Việt, giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm số IELTS của mình.

(English below)

Cách tra điểm IELTS

Nhìn lên các điểm IELTS có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn bắt đầu từ đâu. Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn bắt đầu:

1. Biết những gì bạn cần. Bước đầu tiên là biết những gì bạn cần để tra cứu các điểm IELTS của bạn. Bạn có cần biết tổng số điểm của bạn không? Hoặc chỉ là điểm số của bạn cho mỗi phần? Biết điều này sẽ giúp bạn xác định nơi tìm kiếm điểm IELTS của bạn.

2. Tìm mẫu báo cáo thử nghiệm của bạn. Mẫu báo cáo thử nghiệm của bạn là tài liệu chính thức liệt kê các điểm IELTS của bạn. Nếu bạn không có bản sao của mẫu báo cáo thử nghiệm của mình, bạn có thể yêu cầu một bản từ Trung tâm kiểm tra IELTS nơi bạn đã làm bài kiểm tra.

3. Tra cứu điểm IELTS của bạn trực tuyến. Nếu bạn có mẫu báo cáo thử nghiệm của mình, bạn có thể tra cứu các điểm IELTS trực tuyến của mình bằng dịch vụ xác minh kết quả IELTS. Dịch vụ này có sẵn cho bất kỳ ai đã làm bài kiểm tra IELTS.

4. Liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của IELTS. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm điểm IELTS của mình, bạn có thể liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của IELTS để được giúp đỡ.

 

Tags: IELTS

 


How to look up IELTS points

Looking up IELTS points can be a daunting task, especially if you’re not sure where to start. Here are a few tips to help you get started:

1. Know what you need. The first step is to know what you need in order to look up your IELTS points. Do you need to know your total score? Or just your score for each section? Knowing this will help you determine where to look for your IELTS points.

2. Find your test report form. Your test report form is the official document that lists your IELTS points. If you don’t have a copy of your test report form, you can request one from the IELTS test centre where you took your test.

3. Look up your IELTS points online. If you have your test report form, you can look up your IELTS points online using the IELTS Results Verification Service. This service is available to anyone who has taken an IELTS test.

4. Contact the IELTS customer service team. If you’re having trouble looking up your IELTS points, you can contact the IELTS customer service team for help.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider