145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện chính tả cho IELTS – How to improve spelling for IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện chính tả cho IELTS – How to improve spelling for IELTS

Cách cải thiện chính tả cho IELTS – How to improve spelling for IELTS

Cách cải thiện chính tả cho IELTS – How to improve spelling for IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện chính tả cho IELTS

1. Đọc càng nhiều càng tốt. Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để cải thiện chính tả của bạn cho IELTS. Khi bạn đọc, bạn được tiếp xúc với nhiều từ khác nhau, và bạn sẽ trở nên quen thuộc hơn với cách chúng được đánh vần.

2. Sử dụng từ điển. Từ điển là một công cụ tuyệt vời để cải thiện chính tả của bạn. Tra cứu những từ bạn không quen thuộc và chắc chắn rằng bạn hiểu cách chúng được đánh vần.

3. Thực hành bài kiểm tra chính tả. Thường xuyên thực hành các bài kiểm tra chính tả để giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với cách các từ được đánh vần. Hãy thử sử dụng các bài kiểm tra chính tả trực tuyến và bảng tính có thể in để giúp bạn thực hành.

4. Chia các từ thành các âm tiết. Chia các từ thành các âm tiết có thể giúp bạn nhớ cách chúng được đánh vần. Ví dụ, từ có thể được chia thành từ AC-com-mo-date.

5. Tìm hiểu tiền tố và hậu tố. Tiền tố và hậu tố có thể được thêm vào các từ để thay đổi ý nghĩa của chúng. Học những điều này có thể giúp bạn nhớ cách đánh vần các từ chính xác.

6. Ghi nhớ những từ khó khăn. Một số từ chỉ khó đánh vần. Hãy thử ghi nhớ những từ khó khăn và thực hành đánh vần chúng thường xuyên.

7. Sử dụng các thiết bị ghi nhớ. Các thiết bị mnemon là các kỹ thuật được sử dụng để giúp bạn nhớ thông tin. Ví dụ: bạn có thể sử dụng một câu như là I I trước E, ngoại trừ sau khi Cv để giúp bạn nhớ cách đánh vần các từ với các bản IE IE và và Ei EI.

8. Chơi trò chơi Word. Các trò chơi từ như Scrabble và Boggle có thể giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với cách các từ được đánh vần.

9. Tìm hiểu nguồn gốc của các từ. Biết nguồn gốc của các từ có thể giúp bạn nhớ cách đánh vần chúng. Ví dụ, khi biết rằng từ vựng của người Viking xuất phát từ tiếng Latin gốc Vocare (để gọi) có thể giúp bạn nhớ cách đánh vần nó.

10. Ghi chú. Viết ra những từ bạn gặp khó khăn về chính tả và xem xét chúng thường xuyên. Điều này có thể giúp bạn nhớ cách đánh vần chúng một cách chính xác.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve spelling for IELTS

1. Read as much as you can. Reading is one of the best ways to improve your spelling for IELTS. When you read, you are exposed to a variety of words, and you will become more familiar with how they are spelled.

2. Use a dictionary. A dictionary is a great tool for improving your spelling. Look up words you are unfamiliar with and make sure you understand how they are spelled.

3. Practice spelling tests. Regularly practice spelling tests to help you become more familiar with how words are spelled. Try using online spelling tests and printable worksheets to help you practice.

4. Break down words into syllables. Breaking down words into syllables can help you remember how they are spelled. For example, the word “accommodate” can be broken down into “ac-com-mo-date”.

5. Learn prefixes and suffixes. Prefixes and suffixes can be added to words to change their meaning. Learning these can help you remember how to spell words correctly.

6. Memorize difficult words. Some words are just hard to spell. Try memorizing difficult words and practice spelling them regularly.

7. Use mnemonic devices. Mnemonic devices are techniques used to help you remember information. For example, you could use a sentence such as “I before E, except after C” to help you remember how to spell words with “ie” and “ei”.

8. Play word games. Word games such as Scrabble and Boggle can help you become more familiar with how words are spelled.

9. Learn the roots of words. Knowing the roots of words can help you remember how to spell them. For example, knowing that the word “vocabulary” comes from the Latin root “vocare” (to call) can help you remember how to spell it.

10. Take notes. Write down the words you have difficulty spelling and review them regularly. This can help you remember how to spell them correctly.

Tags: , Cải thiện kỹ năng viết IELTS, Kỹ năng viết IELTS, Phương pháp học IELTS, Tự học IELTS, Thành công trong IELTS

Hashtag: #IELTSImprovement

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider