145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

cách cải thiện ielts đọc sai thật không được đưa ra – How to improve IELTS reading true false not given

Home - IELTS - cách cải thiện ielts đọc sai thật không được đưa ra – How to improve IELTS reading true false not given

cách cải thiện ielts đọc sai thật không được đưa ra – How to improve IELTS reading true false not given

cách cải thiện ielts đọc sai thật không được đưa ra – How to improve IELTS reading true false not given Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

cách cải thiện ielts đọc sai thật không được đưa ra

1. Đọc các câu hỏi đầu tiên: Trước khi bạn bắt đầu đọc đoạn văn, hãy dành một vài khoảnh khắc để đọc các câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các điểm chính và các điều khoản chính khi bạn đọc.

2. Xác định các từ khóa: Khi bạn đọc, hãy tìm các từ khóa trong các câu hỏi cũng có trong đoạn văn. Những điều này sẽ giúp bạn hiểu bối cảnh của các câu hỏi và xác định câu trả lời.

3. Đọc tích cực: Khi bạn đọc, hãy cố gắng tích cực tham gia với văn bản. Ghi chú, làm nổi bật các từ và cụm từ khóa, và tạo kết nối giữa các câu hỏi và đoạn văn.

4 Bạn cần đọc cẩn thận đoạn văn và chú ý đến các chi tiết.

5. Kiểm tra lại câu trả lời của bạn: Sau khi bạn trả lời các câu hỏi, hãy quay lại và kiểm tra lại câu trả lời của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu các câu hỏi đúng cách và đọc chính xác đoạn văn.

6. Thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện các kỹ năng đúng/sai/không được đưa ra là thực hành. Cố gắng tìm các đoạn văn và câu hỏi trực tuyến để thực hành và làm quen với định dạng.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS reading true false not given

1. Read the questions first: Before you start reading the passage, take a few moments to read the questions. This will help you stay focused on the main points and key terms as you read.

2. Identify key words: As you read, look for key words in the questions that are also in the passage. These will help you understand the context of the questions and identify the answers.

3. Read actively: As you read, try to actively engage with the text. Take notes, highlight key words and phrases, and make connections between the questions and the passage.

4. Don’t just skim: Skimming a passage can be helpful to get a general idea of the content, but it won’t help you answer True/False/Not Given questions. You need to read the passage carefully and pay attention to the details.

5. Double check your answers: After you’ve answered the questions, go back and double check your answers. Make sure you’ve understood the questions properly and read the passage accurately.

6. Practice: The best way to improve your True/False/Not Given skills is to practice. Try to find sample passages and questions online to practice with and get familiar with the format.

Tags: , IELTS, Reading, Improvement, Mistakes

Hashtag: #ImproveIELTSReadingSkills

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider