145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Thời gian làm bài IELTS Reading: Hướng dẫn chi tiết – Time to do IELTS reading

Home - IELTS - Thời gian làm bài IELTS Reading: Hướng dẫn chi tiết – Time to do IELTS reading

Thời gian làm bài IELTS Reading: Hướng dẫn chi tiết – Time to do IELTS reading

Thời gian làm bài IELTS Reading: Hướng dẫn chi tiết – Tìm hiểu về thời gian cần thiết để hoàn thành bài thi IELTS Reading của bạn và cách tối ưu thời gian để đạt kết quả tốt nhất.

(English below)

Thời gian làm bài IELTS Reading: Hướng dẫn chi tiết

Bạn đang có kế hoạch dùng IELTS? Nếu vậy, có lẽ bạn đang tự hỏi bạn cần dành bao nhiêu thời gian để đọc để đọc tốt trong kỳ thi.

Phần kỹ năng đọc trong IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng đọc và hiểu nhiều loại văn bản của bạn. Các văn bản có thể là bất cứ điều gì từ quảng cáo đến các bài báo cho đến các văn bản học thuật.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần đọc, bao gồm ba hoặc bốn đoạn và 40 câu hỏi. Các đoạn văn sẽ ngày càng khó khăn hơn, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách tận dụng tối đa thời gian của bạn trong phần kỹ năng đọc trong IELTS:

– lướt qua các đoạn trước khi bạn bắt đầu đọc. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt về những gì các đoạn văn nói về và sẽ giúp bạn tập trung đọc.

– Đọc các câu hỏi trước khi bạn bắt đầu đọc các đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn xác định thông tin bạn cần tìm khi bạn đọc.

– Đọc các đoạn một cách cẩn thận. Đừng chỉ tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi; Cố gắng hiểu các văn bản nói chung.

– Dành thời gian của bạn. Nếu bạn thấy một câu hỏi khó khăn, hãy dành một vài phút để suy nghĩ về nó trước khi bạn tiếp tục.

– Kiểm tra câu trả lời của bạn một cách cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi và câu trả lời của bạn là chính xác.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tận dụng tối đa thời gian của mình trong phần kỹ năng đọc trong IELTS và tăng cơ hội nhận được điểm số bạn cần.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Time to do IELTS reading

Are you planning on taking the IELTS? If so, you’re probably wondering how much time you need to dedicate to reading in order to do well on the exam.

The IELTS reading section is designed to test your ability to read and understand a variety of texts. The texts can be anything from advertisements to newspaper articles to academic texts.

You will have 60 minutes to complete the reading section, which includes three or four passages and 40 questions. The passages will get progressively more difficult, so you will need to use your time wisely.

Here are some tips on how to make the most of your time in the IELTS reading section:

– Skim the passages before you start reading. This will give you a good idea of what the passages are about and will help you focus your reading.

– Read the questions before you start reading the passages. This will help you identify the information you need to look for as you read.

– Read the passages carefully. Don’t just look for the answers to the questions; try to understand the texts as a whole.

– Take your time. If you find a question difficult, take a few minutes to think about it before you move on.

– Check your answers carefully. Make sure you have answered all the questions and that your answers are correct.

By following these tips, you can make the most of your time in the IELTS reading section and increase your chances of getting the score you need.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider