145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Lịch tự học IELTS tại nhà: Các bước để đạt điểm cao – IELTS self -study schedule at home

Home - IELTS - Lịch tự học IELTS tại nhà: Các bước để đạt điểm cao – IELTS self -study schedule at home

Lịch tự học IELTS tại nhà: Các bước để đạt điểm cao – IELTS self -study schedule at home

Lịch tự học IELTS tại nhà: Các bước để đạt điểm cao – Tìm hiểu các bước cần thiết để thành công trong việc học IELTS tại nhà. Chúng tôi cung cấp cho bạn các lịch tự học, các mẹo và thông tin cần thiết để tối ưu hóa kết quả của bạn.

(English below)

Lịch tự học IELTS tại nhà: Các bước để đạt điểm cao

Giả sử bạn muốn một bài đăng trên blog 1000 từ trên lịch trình tự học của IELTS:

Có rất nhiều cách khác nhau để học cho kỳ thi IELTS. Một số người thích tham gia một lớp học, trong khi những người khác chọn tự học. Nếu bạn là loại người học sau này, bạn sẽ cần phải siêng năng hơn trong việc tạo ra một lịch trình học tập phù hợp với bạn.

Bước đầu tiên là quyết định thời gian bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để học mỗi ngày. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoặc các cam kết khác, bạn chỉ có thể học trong vài giờ mỗi ngày. Khi bạn có một ý tưởng chung về thời gian bạn có thể đặt sang một bên, bạn có thể bắt đầu tạo một lịch trình chi tiết hơn.

Một cách để phá vỡ thời gian học tập của bạn là tạo một danh sách việc cần làm hàng ngày. Điều này có thể giúp bạn đảm bảo rằng bạn sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả và không quên bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào. Mỗi ngày, bắt đầu bằng cách liệt kê các nhiệm vụ quan trọng nhất bạn cần hoàn thành. Đây có thể là những thứ như làm việc trên một bài luận thực hành hoặc học tập để kiểm tra từ vựng.

Khi bạn hoàn thành mỗi nhiệm vụ, hãy kiểm tra nó khỏi danh sách của bạn. Điều này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và có động lực để tiếp tục.

Ngoài danh sách việc cần làm hàng ngày của bạn, bạn cũng nên tạo một kế hoạch học tập hàng tuần. Đây có thể là một cái nhìn tổng quan chung hơn về các chủ đề mà bạn muốn tập trung vào mỗi tuần. Ví dụ, một tuần bạn có thể tập trung vào việc đọc hiểu, trong khi tuần tới bạn có thể làm việc về các kỹ năng nghe.

Nếu bạn đang đấu tranh để duy trì động lực, nó có thể giúp đặt ra các mục tiêu nhỏ, có thể đạt được. Ví dụ, thay vì nói với bản thân rằng bạn cần học trong 10 giờ trong tuần này, bạn có thể đặt mục tiêu học tập trong 1 giờ mỗi ngày. Bằng cách này, bạn có nhiều khả năng tuân thủ lịch trình của bạn và thực sự đạt được tiến bộ.

Cuối cùng, hãy nhớ nghỉ ngơi! Học tập cho kỳ thi IELTS có thể gây căng thẳng, vì vậy, điều quan trọng là cho bản thân thời gian để thư giãn. Hãy chắc chắn lên lịch trong một số thời gian xuống mỗi ngày hoặc tuần để xem phim, đi dạo hoặc làm điều gì đó khác mà bạn thích. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự sảng khoái và tập trung khi thời gian để đạt được những cuốn sách một lần nữa.

 

Tags: IELTS

 


IELTS self -study schedule at home

Assuming you would like a 1000 word blog post on an IELTS self-study schedule:

There are a lot of different ways to study for the IELTS exam. Some people prefer to take a class, while others choose to study on their own. If you’re the latter type of learner, you’ll need to be extra diligent in creating a study schedule that works for you.

The first step is to decide how much time you can realistically devote to studying each day. If you have a full-time job or other commitments, you may only be able to study for a few hours each day. Once you have a general idea of how much time you can set aside, you can start to create a more detailed schedule.

One way to break down your study time is to create a daily to-do list. This can help you make sure you’re using your time efficiently and not forgetting any important tasks. Each day, start by listing the most important tasks you need to complete. These might be things like working on a practice essay or studying for a vocabulary test.

As you complete each task, check it off your list. This will help you stay on track and motivated to keep going.

In addition to your daily to-do list, you should also create a weekly study plan. This can be a more general overview of the topics you’d like to focus on each week. For example, one week you might focus on reading comprehension, while the next week you might work on listening skills.

If you’re struggling to stay motivated, it can help to set small, achievable goals. For example, rather than telling yourself you need to study for 10 hours this week, you could set a goal of studying for 1 hour each day. This way, you’re more likely to stick to your schedule and actually make progress.

Finally, remember to take breaks! Studying for the IELTS exam can be stressful, so it’s important to give yourself time to relax. Make sure to schedule in some down time each day or week to watch a movie, go for a walk, or do something else you enjoy. This will help you stay refreshed and focused when it’s time to hit the books again.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider