145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Lịch thi IELTS tháng 5 – IELTS test schedule in May

Home - IELTS - Lịch thi IELTS tháng 5 – IELTS test schedule in May

Lịch thi IELTS tháng 5 – IELTS test schedule in May

Lịch thi IELTS tháng 5 – Tìm hiểu các lịch thi IELTS trong tháng 5, các ngày và địa điểm thi IELTS, và các thông tin cần thiết khác để chuẩn bị cho bài thi IELTS.

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 5

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng 5 đã được phát hành và có một vài thay đổi cần lưu ý. Thay đổi lớn nhất là thử nghiệm bây giờ sẽ được cung cấp vào hai ngày thứ bảy thay vì một. Thay đổi khác là bài kiểm tra bây giờ sẽ được cung cấp vào cả buổi sáng và buổi chiều vào cùng một ngày, thay vì được cung cấp vào hai ngày khác nhau.

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng Năm như sau:

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5

IELTS HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO CHUNG: 8:30 sáng-12:30pm

Kỹ năng sống của IELTS: 2:00 PM-5:00pm

Chủ nhật, ngày 5 tháng 5

IELTS HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO CHUNG: 8:30 sáng-12:30pm

Kỹ năng sống của IELTS: 2:00 PM-5:00pm

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5

IELTS HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO CHUNG: 8:30 sáng-12:30pm

Kỹ năng sống của IELTS: 2:00 PM-5:00pm

Chủ nhật, ngày 12 tháng 5

IELTS HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO CHUNG: 8:30 sáng-12:30pm

Kỹ năng sống của IELTS: 2:00 PM-5:00pm

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng Năm giống như lịch kiểm tra cho tháng Tư, ngoại trừ hai thay đổi được ghi nhận ở trên. Nếu bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS vào tháng 5, vui lòng đảm bảo kiểm tra lịch trình và lập kế hoạch cho phù hợp.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test schedule in May

The IELTS test schedule for May has been released and there are a few changes to note. The biggest change is that the test will now be offered on two Saturdays instead of one. The other change is that the test will now be offered in both the morning and afternoon on the same day, instead of being offered on two different days.

The IELTS test schedule for May is as follows:

Saturday, May 4th

IELTS Academic and General Training: 8:30am-12:30pm

IELTS Life Skills: 2:00pm-5:00pm

Sunday, May 5th

IELTS Academic and General Training: 8:30am-12:30pm

IELTS Life Skills: 2:00pm-5:00pm

Saturday, May 11th

IELTS Academic and General Training: 8:30am-12:30pm

IELTS Life Skills: 2:00pm-5:00pm

Sunday, May 12th

IELTS Academic and General Training: 8:30am-12:30pm

IELTS Life Skills: 2:00pm-5:00pm

The IELTS test schedule for May is the same as the test schedule for April, with the exception of the two changes noted above. If you are registered for the IELTS test in May, please make sure to check the schedule and plan accordingly.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider