145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Lịch Thi IELTS British Council 2022 – IELTS British Council Test Schedule 2022

Home - IELTS - Lịch Thi IELTS British Council 2022 – IELTS British Council Test Schedule 2022

Lịch Thi IELTS British Council 2022 – IELTS British Council Test Schedule 2022

Lịch Thi IELTS British Council 2022 – Tìm hiểu những thông tin cập nhật nhất về lịch thi IELTS British Council 2022 tại Việt Nam. Tìm hiểu những thông tin cần thiết về lịch thi, điểm chuẩn, hướng dẫn đăng ký và nhiều thông tin hữu ích khác.

(English below)

Lịch Thi IELTS British Council 2022

Lịch thử của Hội đồng Anh IELTS 2022

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra Hội đồng Anh IELTS vào năm 2022, đây là lịch kiểm tra cho bạn.

Bài kiểm tra Hội đồng Anh IELTS được cung cấp bốn lần một năm tại hơn 50 địa điểm trên khắp Vương quốc Anh. ngày kiểm tra cho năm 2022 như sau:

Ngày 11 tháng 1

Ngày 8 tháng 2

ngày 14 tháng 3

Ngày 11 tháng 4

Ngày 9 tháng 5

Ngày 6 tháng 6

Ngày 11 tháng 7

Ngày 8 tháng 8

Ngày 12 tháng 9

10 tháng 10

Ngày 7 tháng 11

Ngày 12 tháng 12

Bạn có thể đăng ký kiểm tra Hội đồng IELTS trực tuyến hoặc qua thư. Phí đăng ký là £ 170 cho bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc £ 190 cho bài kiểm tra do máy tính giao.

Bài kiểm tra của Hội đồng Anh IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc giống nhau cho cả các bài kiểm tra dựa trên giấy và máy tính. Tuy nhiên, các phần viết và nói là khác nhau.

Đối với phần viết, bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành hai nhiệm vụ. Task 1 là một báo cáo dựa trên một số thông tin trực quan và Task 2 là một bài luận. Đối với bài kiểm tra do máy tính giao, bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành Task 1 và 30 phút để hoàn thành Task 2.

Đối với phần phát biểu, bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài khoảng 11-14 phút.

Bài kiểm tra Hội đồng Anh IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi. Nó được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và các cơ quan chính phủ.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra Hội đồng Anh IELTS vào năm 2022, hãy chắc chắn đăng ký sớm và làm quen với định dạng thử nghiệm.

 

Tags: IELTS

 


IELTS British Council Test Schedule 2022

IELTS British Council Test Schedule 2022

If you are planning to take the IELTS British Council test in 2022, here is the test schedule for you.

The IELTS British Council test is offered four times a year in over 50 locations across the United Kingdom. The test dates for 2022 are as follows:

January 11

February 8

March 14

April 11

May 9

June 6

July 11

August 8

September 12

October 10

November 7

December 12

You can register for the IELTS British Council test online or by mail. The registration fee is £170 for the paper-based test or £190 for the computer-delivered test.

The IELTS British Council test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are the same for both the paper-based and computer-delivered tests. However, the writing and speaking sections are different.

For the writing section, you will have 60 minutes to complete two tasks. Task 1 is a report based on some visual information, and Task 2 is an essay. For the computer-delivered test, you will have 30 minutes to complete Task 1 and 30 minutes to complete Task 2.

For the speaking section, you will have a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The interview will last for about 11-14 minutes.

The IELTS British Council test is a widely accepted English proficiency test. It is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, and government agencies.

If you are planning to take the IELTS British Council test in 2022, be sure to register early and familiarize yourself with the test format.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider