145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Lịch thi IELTS 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – IELTS test schedule 2023 HCM

Home - IELTS - Lịch thi IELTS 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – IELTS test schedule 2023 HCM

Lịch thi IELTS 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – IELTS test schedule 2023 HCM

Lịch thi IELTS 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – Tìm hiểu lịch thi IELTS 2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Hãy cùng khám phá các thông tin về địa điểm, thời gian, điểm đến và các mục khác của kỳ thi IELTS 2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

(English below)

Lịch thi IELTS 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

Lịch kiểm tra IELTS ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh vào năm 2023

Lịch thử nghiệm của IELTS cho thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh vào năm 2023 hiện đã có sẵn. Những người tham gia thử nghiệm có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc tại Văn phòng Hội đồng Anh ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.700.000 và thử nghiệm phải được thực hiện tại Trung tâm thử nghiệm IELTS.

Lịch kiểm tra IELTS như sau:

Hà Nội

Ngày kiểm tra Mô -đun Thời gian kiểm tra Thời gian báo cáo thời gian báo cáo

14 tháng 2 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng hợp 09:00 12:00

28 tháng 2 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

14 tháng 3 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

28 tháng 3 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

18 tháng 4 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

02 tháng 5 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

15 tháng 5 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

29 tháng 5 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

19 tháng 6 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

03 tháng 7 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

17 tháng 7 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

Ngày 31 tháng 7 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 13:00 16:00

14 tháng 8 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

28 tháng 8 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

11 tháng 9 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng hợp 09:00 12:00

25 tháng 9 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

09 tháng 10 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng hợp 09:00 12:00

23 tháng 10 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

Ngày 06 tháng 11 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

20 tháng 11 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

04 tháng 12 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 09:00 12:00

18 tháng 12 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày kiểm tra Mô -đun Thời gian kiểm tra Thời gian báo cáo thời gian báo cáo

14 tháng 2 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng hợp 09:00 12:00

28 tháng 2 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

14 tháng 3 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

28 tháng 3 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

18 tháng 4 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

02 tháng 5 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

15 tháng 5 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

29 tháng 5 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

19 tháng 6 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

03 tháng 7 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

17 tháng 7 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

Ngày 31 tháng 7 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 13:00 16:00

14 tháng 8 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

28 tháng 8 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

11 tháng 9 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng hợp 09:00 12:00

25 tháng 9 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

09 tháng 10 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng hợp 09:00 12:00

23 tháng 10 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

Ngày 06 tháng 11 năm 2023 Huấn luyện học thuật và chung 09:00 12:00

20 tháng 11 năm 2023 Huấn luyện học tập và tổng quát 13:00 16:00

04 tháng 12 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 09:00 12:00

18 tháng 12 năm 2023 Huấn luyện học thuật và tổng quát 13:00 16:00

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế để đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra IELTS học thuật dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung IELTS dành cho những người đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn thành phần được thực hiện trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một loạt các trình độ tiếng Anh.

Bài kiểm tra của IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Thi thi công địa địa phương (UCLES) của Đại học Cambridge (UCLES).

 

Tags: IELTS

 


IELTS test schedule 2023 HCM

IELTS Test Schedule in Hanoi and Ho Chi Minh City in 2023

The IELTS test schedule for Hanoi and Ho Chi Minh City in 2023 is now available. Test takers can register for the IELTS test online or at the British Council office in Hanoi or Ho Chi Minh City.

The IELTS test fee is VND 4,700,000 and the test must be taken at an IELTS test centre.

The IELTS test schedule is as follows:

Hanoi

Test Date Module Test Time Reporting Time

14 February 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

28 February 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

14 March 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

28 March 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

18 April 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

02 May 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

15 May 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

29 May 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

19 June 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

03 July 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

17 July 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

31 July 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

14 August 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

28 August 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

11 September 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

25 September 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

09 October 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

23 October 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

06 November 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

20 November 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

04 December 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

18 December 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

Ho Chi Minh City

Test Date Module Test Time Reporting Time

14 February 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

28 February 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

14 March 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

28 March 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

18 April 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

02 May 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

15 May 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

29 May 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

19 June 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

03 July 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

17 July 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

31 July 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

14 August 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

28 August 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

11 September 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

25 September 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

09 October 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

23 October 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

06 November 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

20 November 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

04 December 2023 Academic and General Training 09:00 12:00

18 December 2023 Academic and General Training 13:00 16:00

The IELTS test is an international English language test that assesses the language proficiency of people who want to study or work in English-speaking countries. The IELTS test is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic IELTS test is for people applying for tertiary education or professional registration in an English-speaking environment.

The General Training IELTS test is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programs.

The IELTS test has four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. All four components are taken on the same day, with no breaks in between.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a range of English language proficiency.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider