145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào tôi có thể cải thiện điểm đọc IELTS của tôi – how can i improve my IELTS reading score

Home - IELTS - Làm thế nào tôi có thể cải thiện điểm đọc IELTS của tôi – how can i improve my IELTS reading score

Làm thế nào tôi có thể cải thiện điểm đọc IELTS của tôi – how can i improve my IELTS reading score

Làm thế nào tôi có thể cải thiện điểm đọc IELTS của tôi – how can i improve my IELTS reading score Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào tôi có thể cải thiện điểm đọc IELTS của tôi

1. Đọc càng nhiều càng tốt. Bạn càng đọc, bạn càng trở nên quen thuộc với định dạng của các câu hỏi và cấu trúc của văn bản. Điều này sẽ giúp bạn xác định thông tin chính một cách nhanh chóng và chính xác khi làm bài kiểm tra.

2. Hãy chắc chắn để hiểu các câu hỏi. Đọc kỹ các câu hỏi, suy nghĩ về những gì họ đang hỏi, và sau đó quyết định phần nào của văn bản sẽ cung cấp câu trả lời tốt nhất. Đừng vội vã qua các câu hỏi.

3. Phát triển các kỹ thuật skimming và quét của bạn. Skimming đang đọc nhanh để có được ý tưởng chính của văn bản và quét là tìm kiếm thông tin cụ thể. Thực hành hai kỹ thuật này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

4. Thời gian của chính mình. Nếu bạn đang thực hiện một bài kiểm tra thực hành, điều quan trọng là bạn phải làm quen với giới hạn thời gian của bài kiểm tra. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và đọc hiệu quả hơn.

5. Sử dụng các manh mối bối cảnh. Thông thường, bạn có thể sử dụng thông tin trong văn bản để giúp bạn hiểu ý nghĩa của các từ và cụm từ mà bạn không biết.

6. Thực hành bằng cách sử dụng quá trình loại bỏ. Khi bạn có một danh sách các câu trả lời có thể, hãy đọc tất cả và loại bỏ những câu không phù hợp. Điều này sẽ giúp bạn thu hẹp các lựa chọn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

7. Thực hiện bài kiểm tra thực hành. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành sẽ giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi bạn có thể được hỏi. Nó cũng sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần làm việc.

8. Đừng dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Nếu bạn bị mắc kẹt trong một câu hỏi, hãy tiếp tục và quay lại với nó sau. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua tất cả các câu hỏi và sử dụng thời gian của bạn hiệu quả hơn.

9. Yêu cầu giúp đỡ. Nếu bạn đang vật lộn với một câu hỏi cụ thể hoặc một phần nhất định của văn bản, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ. Người hướng dẫn hoặc gia sư của bạn có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị.

10. Thư giãn. Hãy nhớ rằng bài kiểm tra không phải là một bài kiểm tra thông minh. Đó là một bài kiểm tra khả năng của bạn để hiểu tiếng Anh bằng văn bản. Vì vậy, cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn trong khi làm bài kiểm tra.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

how can i improve my IELTS reading score

1. Read as much as possible. The more you read, the more familiar you become with the format of the questions and the structure of the text. This will help you to identify key information quickly and accurately when taking the test.

2. Make sure to understand the questions. Read the questions carefully, think about what they are asking, and then decide which part of the text will provide the best answer. Don’t rush through the questions.

3. Develop your skimming and scanning techniques. Skimming is reading quickly to get the main idea of a text and scanning is searching for specific information. Practicing these two techniques will help you quickly identify the answer to each question.

4. Time yourself. If you are taking a practice test, it is important to time yourself to get used to the time limits of the test. This will help you to focus and read more efficiently.

5. Use the context clues. Often, you can use the information in the text to help you understand the meaning of words and phrases that you don’t know.

6. Practice using the process of elimination. When you have a list of possible answers, read them all and eliminate the ones that don’t fit. This will help you narrow down the choices and make a more informed decision.

7. Take practice tests. Taking practice tests will help you become familiar with the format of the test and the types of questions you may be asked. It will also help you to identify any areas that you need to work on.

8. Don’t spend too much time on one question. If you are stuck on a question, move on and come back to it later. This will help you get through all the questions and use your time more efficiently.

9. Ask for help. If you are struggling with a particular question or a certain part of the text, don’t be afraid to ask for help. Your instructor or tutor can provide valuable guidance.

10. Relax. Remember that the test is not an intelligence test. It’s a test of your ability to understand written English. So try to stay calm and relaxed while taking the test.

Tags: ,Cải thiện điểm đọc IELTS, Cách tăng điểm đọc IELTS, Luyện tập đọc IELTS, Kiến thức IELTS, Cách làm bài thi đọc IELTS, Cách học hiệu quả đọc IELTS, Chia sẻ kinh nghiệm đọc IELTS, Tài liệu đọc IELTS, Thực hành đọc IELTS

Hashtag: ?

#CảiThiệnĐiểmĐọcIELTS

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider