145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào để cải thiện sự sai thực sự không được đưa ra trong IELTS – How to improve true false not given in IELTS

Home - IELTS - Làm thế nào để cải thiện sự sai thực sự không được đưa ra trong IELTS – How to improve true false not given in IELTS

Làm thế nào để cải thiện sự sai thực sự không được đưa ra trong IELTS – How to improve true false not given in IELTS

Làm thế nào để cải thiện sự sai thực sự không được đưa ra trong IELTS – How to improve true false not given in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào để cải thiện sự sai thực sự không được đưa ra trong IELTS

Đúng/Sai/Không đưa ra câu hỏi là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất trong bài kiểm tra đọc IELTS. Điều này là do thường không có câu trả lời rõ ràng và bạn phải suy ra câu trả lời chính xác từ văn bản.

Để trả lời chính xác những câu hỏi này, điều quan trọng là phải hiểu câu hỏi, hãy đọc kỹ văn bản và chú ý đến các từ được sử dụng. Nó cũng rất quan trọng để nhận thức được giai điệu của văn bản và bất kỳ gợi ý hoặc manh mối nào có thể giúp bạn xác định câu trả lời chính xác.

Để cải thiện các kỹ năng đúng/sai/không được đưa ra, hãy thử các mẹo sau:

1. Đọc các câu hỏi trước khi bạn đọc đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào thông tin bạn cần biết và giúp tìm câu trả lời dễ dàng hơn.

2. Hãy chú ý đến các từ khóa trong các câu hỏi. Những điều này sẽ giúp bạn xác định câu trả lời.

3. Đọc đoạn văn cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc từng câu một cách cẩn thận và tìm kiếm manh mối có thể giúp bạn trả lời câu hỏi.

4. Tìm kiếm từ đồng nghĩa. Đôi khi các từ trong câu hỏi có thể khác với các từ trong đoạn văn. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm kiếm các từ có ý nghĩa tương tự.

5. Tìm kiếm phủ định. Nếu câu hỏi có chứa các từ như không phải là hay không, thì câu trả lời có thể là sai hoặc không được đưa ra.

6. Tìm kiếm gợi ý trong văn bản. Đôi khi văn bản có thể bao gồm các manh mối có thể giúp bạn xác định câu trả lời.

7. Thực hành. Cách tốt nhất để cải thiện các kỹ năng đúng/sai/không được đưa ra là thực hành. Hãy thử làm bài kiểm tra thực hành và xem bạn có thể làm tốt như thế nào.

8. Yêu cầu giúp đỡ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu đoạn văn hoặc tìm câu trả lời, đừng ngại yêu cầu giáo viên hoặc gia sư của bạn giúp đỡ.

Bằng cách làm theo các mẹo này và thực hành thường xuyên, bạn có thể cải thiện các kỹ năng đúng/sai/không được cung cấp và trở nên tự tin hơn khi trả lời những câu hỏi này trong bài kiểm tra đọc IELTS.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve true false not given in IELTS

True/False/Not Given questions are one of the most difficult questions to answer in the IELTS Reading Test. This is because there is often no clear answer, and you have to infer the correct answer from the text.

In order to answer these questions correctly, it’s important to understand the question, read the text carefully and pay attention to the words used. It’s also important to be aware of the tone of the text and any hints or clues that may help you determine the correct answer.

To improve your True/False/Not Given skills, try the following tips:

1. Read the questions before you read the passage. This will help you focus on the information you need to know and make it easier to find the answer.

2. Pay attention to the key words in the questions. These will help you determine the answer.

3. Read the passage carefully. Make sure you read each sentence carefully and look for clues that can help you answer the question.

4. Look for synonyms. Sometimes the words in the question may be different from the words in the passage. Make sure you look for words with similar meanings.

5. Look for negations. If the question contains words like “not” or “never”, then the answer is likely to be false or not given.

6. Look for hints in the text. Sometimes the text may include clues that can help you determine the answer.

7. Practice. The best way to improve your True/False/Not Given skills is to practice. Try taking practice tests and see how well you can do.

8. Ask for help. If you’re having trouble understanding the passage or finding the answer, don’t be afraid to ask your teacher or tutor for help.

By following these tips and practicing regularly, you can improve your True/False/Not Given skills and become more confident in answering these questions on the IELTS Reading Test.

Tags: , IELTS, saithuc, caithien, sai, khongdua, trongIELTS

Hashtag: #IELTSTipsForImprovement

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider