145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart – IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart – IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart

IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart – IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart

IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart – Tìm hiểu cách viết bài mẫu IELTS Writing Task 1 với biểu đồ cột

(English below)

IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart

Biểu đồ thanh mẫu IELTS writing task 1 minh họa dữ liệu về tỷ lệ phần trăm hộ gia đình ở Anh với hệ thống sưởi trung tâm, từ 1971-2003. Dữ liệu được trình bày trong khoảng thời gian 5 năm.

Nhìn chung, rõ ràng tỷ lệ hộ gia đình có hệ thống sưởi trung tâm tăng đáng kể trong khoảng thời gian hiển thị. Vào năm 1971, chỉ hơn một nửa số hộ gia đình có hệ thống sưởi trung tâm, trong khi vào năm 2003, con số này đã tăng lên gần 95%.

Có một số lý do có thể cho xu hướng này. Một khả năng là hệ thống sưởi trung tâm trở nên giá cả phải chăng hơn theo thời gian, khi thu nhập tăng lên và công nghệ được cải thiện. Một khả năng khác là chính phủ đã đưa ra các chính sách để khuyến khích sử dụng hệ thống sưởi trung tâm, ví dụ bằng cách cung cấp trợ cấp hoặc giảm thuế.

Dù lý do là gì, xu hướng là rõ ràng: hệ thống sưởi trung tâm bây giờ là một phần thiết yếu của cuộc sống đối với hầu hết mọi người ở Anh. Điều này đã có một số hậu quả tích cực, chẳng hạn như làm cho nhà thoải mái hơn trong mùa đông và giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết lạnh.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 1 Sample Bar Chart

The IELTS writing task 1 sample bar chart illustrates data on the percentage of households in England with central heating, from 1971-2003. The data is presented in 5 year intervals.

Overall, it is clear that the percentage of households with central heating increased significantly over the time period shown. In 1971, just over half of households had central heating, whereas by 2003, this figure had risen to almost 95%.

There are a number of possible reasons for this trend. One possibility is that central heating became more affordable over time, as incomes increased and technology improved. Another possibility is that the government introduced policies to encourage the use of central heating, for example by providing subsidies or tax breaks.

Whatever the reasons, the trend is clear: central heating is now an essential part of life for most people in England. This has had a number of positive consequences, such as making homes more comfortable in winter and reducing the risk of health problems related to cold weather.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider