145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS – How to write Writing IELTS

Home - IELTS - IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS – How to write Writing IELTS

IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS – How to write Writing IELTS

IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS – Hướng dẫn cách viết Writing IELTS để đạt điểm cao trong kì thi. Tổng hợp các bài thi mẫu và các lời khuyên hữu ích để bạn có thể áp dụng trong kì thi.

(English below)

IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS

Bạn đang tìm kiếm những lời khuyên về cách viết một bài luận IELTS? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên thiết yếu về cách viết bài luận của IELTS, bao gồm cả những việc cần làm trong bài kiểm tra, trong bài kiểm tra và sau kỳ thi.

Trước kì thi:

1. Làm quen với định dạng tiểu luận IELTS

Bước đầu tiên để viết một bài luận IELTS tốt là làm quen với định dạng tiểu luận IELTS. Điều này có nghĩa là hiểu có bao nhiêu đoạn nên bao gồm, mỗi đoạn nên bao lâu và loại thông tin nào nên được đưa vào mỗi đoạn.

2. Chọn một chủ đề mà bạn quan tâm đến

Khi nói đến việc chọn một chủ đề tiểu luận IELTS, điều quan trọng là chọn một chủ đề mà bạn quan tâm. Không chỉ điều này sẽ làm cho quá trình viết trở nên thú vị hơn, mà còn đảm bảo rằng bài luận của bạn có nhiều khả năng thành công hơn.

3. Thực hiện nghiên cứu của bạn

Khi bạn đã chọn một chủ đề, đó là thời gian để thực hiện nghiên cứu của bạn. Điều này có nghĩa là tìm thông tin trên Internet, trong sách và từ các nguồn khác sẽ giúp bạn viết một bài luận tốt hơn.

Trong giờ kiểm tra:

1. Đọc cẩn thận lời nhắc

Khi bạn đưa ra lời nhắc cho bài luận IELTS của mình, điều quan trọng là phải đọc nó một cách cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì các giám khảo đang tìm kiếm trong bài luận của bạn.

2. Lập kế hoạch

Khi bạn đã đọc lời nhắc, đó là thời gian để lập kế hoạch. Điều này có nghĩa là quyết định những điểm bạn muốn bao gồm trong bài luận của bạn và cách bạn sẽ cấu trúc lập luận của mình.

3. Viết bài luận của bạn

Một khi bạn có một kế hoạch, đó là thời gian để bắt đầu viết bài luận của bạn. Hãy nhớ ở lại chủ đề và để hỗ trợ quan điểm của bạn với bằng chứng.

Sau kỳ thi:

1. Kiểm tra công việc của bạn

Khi bạn đã hoàn thành bài luận của mình, điều quan trọng là kiểm tra công việc của bạn. Điều này có nghĩa là đọc lại bài luận của bạn cho bất kỳ sai lầm nào và đảm bảo rằng lập luận của bạn rõ ràng và súc tích.

2. Nhận phản hồi

Nếu bạn không chắc chắn liệu bài luận của bạn có thành công hay không, có thể hữu ích khi nhận được phản hồi từ một người quen thuộc với định dạng tiểu luận IELTS. Đây có thể là một người bạn, thành viên gia đình, hoặc thậm chí là một gia sư.

3. Thực hành, thực hành, thực hành

Cuối cùng, cách tốt nhất để cải thiện các kỹ năng viết tiểu luận IELTS của bạn là thực hành, thực hành, thực hành. Bạn càng viết, bạn càng trở nên tốt hơn khi viết các bài tiểu luận của IELTS.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Writing IELTS

Are you looking for tips on how to write an IELTS essay? If so, you’ve come to the right place. In this article, we’ll give you some essential advice on how to write an IELTS essay, including what to do in the lead-up to the exam, during the exam itself, and after the exam.

Before the Exam:

1. Familiarize yourself with the IELTS essay format

The first step to writing a good IELTS essay is to familiarize yourself with the IELTS essay format. This means understanding how many paragraphs to include, how long each paragraph should be, and what type of information should be included in each paragraph.

2. Choose a topic that you’re interested in

When it comes to choosing an IELTS essay topic, it’s important to choose a topic that you’re interested in. Not only will this make the writing process more enjoyable, but it will also ensure that your essay is more likely to be successful.

3. Do your research

Once you’ve chosen a topic, it’s time to do your research. This means finding information on the internet, in books, and from other sources that will help you write a better essay.

During the Exam:

1. Read the prompt carefully

When you’re given the prompt for your IELTS essay, it’s important to read it carefully. This will help you understand what the examiners are looking for in your essay.

2. Make a plan

Once you’ve read the prompt, it’s time to make a plan. This means deciding what points you want to include in your essay and how you’re going to structure your argument.

3. Write your essay

Once you have a plan, it’s time to start writing your essay. Remember to stay on topic and to support your points with evidence.

After the Exam:

1. Check your work

Once you’ve finished your essay, it’s important to check your work. This means proofreading your essay for any mistakes and ensuring that your argument is clear and concise.

2. Get feedback

If you’re not sure whether your essay is successful, it can be helpful to get feedback from someone who is familiar with the IELTS essay format. This could be a friend, family member, or even a tutor.

3. Practice, practice, practice

Finally, the best way to improve your IELTS essay-writing skills is to practice, practice, practice. The more you write, the better you’ll become at writing IELTS essays.

Share:

Leave A Comment

IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS – How to write Writing IELTS

IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS – Hướng dẫn cách viết Writing IELTS để đạt điểm cao trong kì thi. Tổng hợp các bài thi mẫu và các lời khuyên hữu ích để bạn có thể áp dụng trong kì thi.

(English below)

IELTS Writing – Cách Viết Writing IELTS

Bạn đang tìm kiếm những lời khuyên về cách viết một bài luận IELTS? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên thiết yếu về cách viết bài luận của IELTS, bao gồm cả những việc cần làm trong bài kiểm tra, trong bài kiểm tra và sau kỳ thi.

Trước kì thi:

1. Làm quen với định dạng tiểu luận IELTS

Bước đầu tiên để viết một bài luận IELTS tốt là làm quen với định dạng tiểu luận IELTS. Điều này có nghĩa là hiểu có bao nhiêu đoạn nên bao gồm, mỗi đoạn nên bao lâu và loại thông tin nào nên được đưa vào mỗi đoạn.

2. Chọn một chủ đề mà bạn quan tâm đến

Khi nói đến việc chọn một chủ đề tiểu luận IELTS, điều quan trọng là chọn một chủ đề mà bạn quan tâm. Không chỉ điều này sẽ làm cho quá trình viết trở nên thú vị hơn, mà còn đảm bảo rằng bài luận của bạn có nhiều khả năng thành công hơn.

3. Thực hiện nghiên cứu của bạn

Khi bạn đã chọn một chủ đề, đó là thời gian để thực hiện nghiên cứu của bạn. Điều này có nghĩa là tìm thông tin trên Internet, trong sách và từ các nguồn khác sẽ giúp bạn viết một bài luận tốt hơn.

Trong giờ kiểm tra:

1. Đọc cẩn thận lời nhắc

Khi bạn đưa ra lời nhắc cho bài luận IELTS của mình, điều quan trọng là phải đọc nó một cách cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì các giám khảo đang tìm kiếm trong bài luận của bạn.

2. Lập kế hoạch

Khi bạn đã đọc lời nhắc, đó là thời gian để lập kế hoạch. Điều này có nghĩa là quyết định những điểm bạn muốn bao gồm trong bài luận của bạn và cách bạn sẽ cấu trúc lập luận của mình.

3. Viết bài luận của bạn

Một khi bạn có một kế hoạch, đó là thời gian để bắt đầu viết bài luận của bạn. Hãy nhớ ở lại chủ đề và để hỗ trợ quan điểm của bạn với bằng chứng.

Sau kỳ thi:

1. Kiểm tra công việc của bạn

Khi bạn đã hoàn thành bài luận của mình, điều quan trọng là kiểm tra công việc của bạn. Điều này có nghĩa là đọc lại bài luận của bạn cho bất kỳ sai lầm nào và đảm bảo rằng lập luận của bạn rõ ràng và súc tích.

2. Nhận phản hồi

Nếu bạn không chắc chắn liệu bài luận của bạn có thành công hay không, có thể hữu ích khi nhận được phản hồi từ một người quen thuộc với định dạng tiểu luận IELTS. Đây có thể là một người bạn, thành viên gia đình, hoặc thậm chí là một gia sư.

3. Thực hành, thực hành, thực hành

Cuối cùng, cách tốt nhất để cải thiện các kỹ năng viết tiểu luận IELTS của bạn là thực hành, thực hành, thực hành. Bạn càng viết, bạn càng trở nên tốt hơn khi viết các bài tiểu luận của IELTS.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Writing IELTS

Are you looking for tips on how to write an IELTS essay? If so, you’ve come to the right place. In this article, we’ll give you some essential advice on how to write an IELTS essay, including what to do in the lead-up to the exam, during the exam itself, and after the exam.

Before the Exam:

1. Familiarize yourself with the IELTS essay format

The first step to writing a good IELTS essay is to familiarize yourself with the IELTS essay format. This means understanding how many paragraphs to include, how long each paragraph should be, and what type of information should be included in each paragraph.

2. Choose a topic that you’re interested in

When it comes to choosing an IELTS essay topic, it’s important to choose a topic that you’re interested in. Not only will this make the writing process more enjoyable, but it will also ensure that your essay is more likely to be successful.

3. Do your research

Once you’ve chosen a topic, it’s time to do your research. This means finding information on the internet, in books, and from other sources that will help you write a better essay.

During the Exam:

1. Read the prompt carefully

When you’re given the prompt for your IELTS essay, it’s important to read it carefully. This will help you understand what the examiners are looking for in your essay.

2. Make a plan

Once you’ve read the prompt, it’s time to make a plan. This means deciding what points you want to include in your essay and how you’re going to structure your argument.

3. Write your essay

Once you have a plan, it’s time to start writing your essay. Remember to stay on topic and to support your points with evidence.

After the Exam:

1. Check your work

Once you’ve finished your essay, it’s important to check your work. This means proofreading your essay for any mistakes and ensuring that your argument is clear and concise.

2. Get feedback

If you’re not sure whether your essay is successful, it can be helpful to get feedback from someone who is familiar with the IELTS essay format. This could be a friend, family member, or even a tutor.

3. Practice, practice, practice

Finally, the best way to improve your IELTS essay-writing skills is to practice, practice, practice. The more you write, the better you’ll become at writing IELTS essays.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider