145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing: Các Phần Quan Trọng Trong Việc Làm Bài Thi – Parts in Writing IELTS

Home - IELTS - IELTS Writing: Các Phần Quan Trọng Trong Việc Làm Bài Thi – Parts in Writing IELTS

IELTS Writing: Các Phần Quan Trọng Trong Việc Làm Bài Thi – Parts in Writing IELTS

IELTS Writing: Các Phần Quan Trọng Trong Việc Làm Bài Thi – Hướng dẫn chi tiết về các phần trong bài thi viết IELTS để bạn có thể làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao nhất.

(English below)

IELTS Writing: Các Phần Quan Trọng Trong Việc Làm Bài Thi

Các phần của kỹ năng viết trong IELTS

kỹ năng viết trong IELTS được chia thành bốn phần:

1. (Các) câu giới thiệu

2. Đoạn văn cơ thể

3. Kết luận

4. Đoạn thêm tùy chọn

(Các) câu giới thiệu nên đưa ra ý tưởng chính của bài luận. Các đoạn văn cơ thể nên phát triển ý tưởng chính này với các điểm và ví dụ hỗ trợ. Kết luận nên tóm tắt các điểm chính của bài luận.

Nếu câu hỏi bài luận hỏi ý kiến, thường có thể viết một đoạn văn cuối cùng, thêm cho những lợi thế và bất lợi của các tùy chọn khác nhau.

Thành tích công việc

Để có được điểm số tốt cho thành tích nhiệm vụ trong kỹ năng viết trong IELTS, bài luận của bạn phải:

• trả lời câu hỏi
• Bao gồm tất cả các điểm trong câu hỏi
• Được tổ chức tốt
• Sử dụng một loạt các từ vựng
• Sử dụng một loạt các cấu trúc câu

Gắn kết và sự gắn kết

Để có được điểm số tốt cho sự gắn kết và sự gắn kết trong kỹ năng viết trong IELTS, bài luận của bạn phải:

• Dễ dàng đọc và theo dõi
• Được tổ chức tốt
• Sử dụng các từ và cụm từ liên kết để kết nối ý tưởng

Tài nguyên từ vựng

Để có được điểm số tốt cho tài nguyên từ vựng trong kỹ năng viết trong IELTS, bài luận của bạn phải:

• Sử dụng một loạt các từ vựng
• Sử dụng từ vựng chính xác

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

Để có được điểm số tốt cho phạm vi ngữ pháp và độ chính xác trong kỹ năng viết trong IELTS, bài luận của bạn phải:

• Sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp khác nhau
• Sử dụng các cấu trúc này một cách chính xác

 

Tags: Writing, IELTS

 


Parts in Writing IELTS

Parts of Writing IELTS

IELTS writing is divided into four parts:

1. Introductory sentence(s)

2. Body paragraphs

3. Conclusion

4. Optional extra paragraph

The introductory sentence(s) should give the main idea of the essay. The body paragraphs should develop this main idea with supporting points and examples. The conclusion should summarise the main points of the essay.

If the essay question asks for an opinion, it is often possible to write a final, extra paragraph giving the advantages and disadvantages of the different options.

Task Achievement

To get a good score for task achievement in IELTS writing, your essay must:

• answer the question
• include all the points in the question
• be well organised
• use a range of vocabulary
• use a range of sentence structures

Coherence and Cohesion

To get a good score for coherence and cohesion in IELTS writing, your essay must:

• be easy to read and follow
• be well organised
• use linking words and phrases to connect ideas

Lexical Resource

To get a good score for lexical resource in IELTS writing, your essay must:

• use a wide range of vocabulary
• use vocabulary accurately

Grammatical Range and Accuracy

To get a good score for grammatical range and accuracy in IELTS writing, your essay must:

• use a range of different grammatical structures
• use these structures accurately

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider