145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading Structure: Get the Answers in Vietnamese – Structure of Reading IELTS

Home - IELTS - IELTS Reading Structure: Get the Answers in Vietnamese – Structure of Reading IELTS

IELTS Reading Structure: Get the Answers in Vietnamese – Structure of Reading IELTS

IELTS Reading Structure: Get the Answers in Vietnamese – Learn how to structure your IELTS Reading answers in Vietnamese with this comprehensive guide. Get tips and strategies to ace your IELTS Reading test!

(English below)

IELTS Reading Structure: Get the Answers in Vietnamese

Phần kỹ năng đọc trong IELTS bao gồm ba hoặc đôi khi bốn đoạn đọc về độ khó ngày càng tăng và không có giới hạn thời gian cho phần này. Các ứng viên được yêu cầu đọc các đoạn văn và trả lời các câu hỏi về họ.

Các đoạn trong phần đọc được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Họ đang trên một loạt các chủ đề quan tâm chung. Câu hỏi dựa trên thông tin và ý tưởng trong các đoạn văn. Các ứng viên dự kiến ​​sẽ chứng minh khả năng của họ:

– Xác định ý tưởng chính và chi tiết hỗ trợ
– Skim và quét nhanh để biết thông tin cụ thể
– Thực hiện theo sự phát triển của một cuộc tranh luận
– Hiểu ý nghĩa và thái độ
– Nhận ra ý kiến, thái độ và mục đích của nhà văn.

Tổng số câu hỏi trong phần đọc có thể thay đổi từ 27 đến 40. Số lượng câu hỏi và mức độ khó của các đoạn văn tăng lên khi bài kiểm tra tiến triển.

Các đoạn trong phần đọc thường dài từ 700 đến 900 từ. Tổng chiều dài của bài kiểm tra đọc là 60 phút.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Structure of Reading IELTS

The IELTS Reading section consists of three or sometimes four reading passages of increasing difficulty, and there is no time limit on this section. Candidates are required to read the passages and answer questions on them.

Passages in the Reading section are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are on a wide range of topics of general interest. Questions are based on the information and ideas in the passages. Candidates are expected to demonstrate their ability to:

– identify main ideas and supporting details
– skim and scan quickly for specific information
– follow the development of an argument
– understand implications and attitudes
– recognise writers’ opinions, attitudes and purpose.

The total number of questions in the Reading section may vary from 27 to 40. The number of questions and the level of difficulty of the passages increase as the test progresses.

The passages in the Reading section are usually between 700 and 900 words long. The total length of the Reading test is 60 minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider