145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Cơ Bản – Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết – Basic IELTS

Home - IELTS - IELTS Cơ Bản – Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết – Basic IELTS

IELTS Cơ Bản – Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết – Basic IELTS

IELTS Cơ Bản – Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết – Học các bài học cơ bản của IELTS với các tài liệu hữu ích và các lời khuyên từ các giảng viên chuyên nghiệp.

(English below)

IELTS Cơ Bản – Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết

Nếu bạn dự định làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần biết những điều cơ bản. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Phần nghe dài 30 phút và bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm và trả lời 40 câu hỏi. Các bản ghi âm sẽ thuộc các loại bài phát biểu khác nhau, chẳng hạn như bài giảng, cuộc trò chuyện và báo cáo tin tức.

Phần đọc dài 60 phút và bạn sẽ đọc ba đoạn và trả lời 40 câu hỏi. Các đoạn văn sẽ được lấy từ sách, tạp chí, báo chí, v.v.

Phần viết dài 60 phút và bạn sẽ cần viết hai bài tiểu luận. Bài luận đầu tiên sẽ dài 150-180 từ và bạn sẽ được lựa chọn hai lời nhắc. Bài luận thứ hai sẽ dài 250-280 từ và bạn sẽ được lựa chọn hai lời nhắc.

Phần nói dài 11-14 phút và bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Người kiểm tra sẽ hỏi bạn câu hỏi về bản thân, gia đình, sở thích, công việc của bạn, v.v.

 

Tags: IELTS

 


Basic IELTS

If you’re planning on taking the IELTS test, you’ll need to know the basics. The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points.

The Listening section is 30 minutes long, and you’ll listen to four audio recordings and answer 40 questions. The recordings will be of different types of speech, such as lectures, conversations, and news reports.

The Reading section is 60 minutes long, and you’ll read three passages and answer 40 questions. The passages will be taken from books, magazines, newspapers, and so on.

The Writing section is 60 minutes long, and you’ll need to write two essays. The first essay will be 150-180 words long, and you’ll be given a choice of two prompts. The second essay will be 250-280 words long, and you’ll be given a choice of two prompts.

The Speaking section is 11-14 minutes long, and you’ll have a conversation with a certified IELTS examiner. The examiner will ask you questions about yourself, your family, your hobbies, your work, and so on.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider