145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS 13 – IELTS 13

Home - IELTS - IELTS 13 – IELTS 13

IELTS 13 – IELTS 13

IELTS 13 – Học cách thi IELTS với các bài tập, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tin tức mới nhất về IELTS!

(English below)

IELTS 13

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn có thể tự hỏi bài kiểm tra là như thế nào và bạn có thể mong đợi gì. Dưới đây là một tổng quan ngắn gọn về bài kiểm tra IELTS 13.

Bài kiểm tra IELTS 13 là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Language đánh giá. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp.

Bài kiểm tra IELTS 13 có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Các thành phần nghe và đọc giống như bài kiểm tra IELTS 12, nhưng các thành phần viết và nói đã được cập nhật.

Thành phần viết hiện có hai nhiệm vụ: Task 1 là một báo cáo dựa trên một số thông tin trực quan và Task 2 là một bài luận. Thành phần nói hiện có ba phần: Phần 1 là một cuộc phỏng vấn, Phần 2 là một độc thoại và Phần 3 là một cuộc trò chuyện.

Thử nghiệm IELTS 13 được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là cao nhất và 0 là thấp nhất. Bài kiểm tra được ghi trong số 40 và mỗi thành phần có giá trị tối đa 4 điểm.

Bài kiểm tra IELTS 13 có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại trường đại học hoặc đại học, hoặc muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần tiếng Anh để làm việc.

Thử nghiệm IELTS 13 được cung cấp ở cả định dạng dựa trên giấy và máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp tại các vị trí không có thử nghiệm do máy tính giao.

Thử nghiệm IELTS 13 có giá trị trong hai năm. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm bài kiểm tra bất cứ lúc nào trong vòng hai năm sau khi ứng dụng của bạn.

Nếu bạn dự định làm bài kiểm tra IELTS 13, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký sớm để nhận ngày và vị trí thử nghiệm ưa thích. Bạn có thể đăng ký thử nghiệm IELTS 13 trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Chúng tôi hy vọng tổng quan này của bài kiểm tra IELTS 13 đã hữu ích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.

 

Tags: IELTS

 


IELTS 13

If you are planning to take the IELTS test, you might be wondering what the test is like and what you can expect. Here is a brief overview of the IELTS 13 test.

The IELTS 13 test is an international English language testing system that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. It is designed to assess the language ability of non-native English speakers who want to study or work where English is the language of communication.

The IELTS 13 test has four components: listening, reading, writing and speaking. The listening and reading components are the same as the IELTS 12 test, but the writing and speaking components have been updated.

The writing component now has two tasks: task 1 is a report based on some visual information, and task 2 is an essay. The speaking component now has three parts: part 1 is an interview, part 2 is a monologue, and part 3 is a conversation.

The IELTS 13 test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest and 0 being the lowest. The test is scored out of 40, and each component is worth a maximum of 4 points.

The IELTS 13 test is available in two versions: academic and general training. The academic version is for test takers who want to study at university or college, or who want to join a professional organization. The general training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country or who need English for work.

The IELTS 13 test is offered in both paper-based and computer-delivered format. The paper-based test is offered in locations where the computer-delivered test is not available.

The IELTS 13 test is valid for two years. This means that you can take the test any time within two years of your application.

If you are planning to take the IELTS 13 test, we recommend that you register early to get your preferred test date and location. You can register for the IELTS 13 test online or by phone.

We hope this overview of the IELTS 13 test has been helpful. For more information, please visit our website or contact us.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider