145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hội đồng thi IELTS – Tìm hiểu về cách thức để tham gia vào hội đồng thi IELTS – IELTS Examination Council

Home - IELTS - Hội đồng thi IELTS – Tìm hiểu về cách thức để tham gia vào hội đồng thi IELTS – IELTS Examination Council

Hội đồng thi IELTS – Tìm hiểu về cách thức để tham gia vào hội đồng thi IELTS – IELTS Examination Council

Hội đồng thi IELTS – Tìm hiểu về cách thức để tham gia vào hội đồng thi IELTS – Hội đồng thi IELTS là gì? Tìm hiểu thêm về cách thức tham gia vào hội đồng thi IELTS và các lợi ích của việc tham gia.

(English below)

Hội đồng thi IELTS – Tìm hiểu về cách thức để tham gia vào hội đồng thi IELTS

Hội đồng thi IELTS:

Hội đồng thi IELTS là cơ quan quản lý bài kiểm tra IELTS. Nó chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn cho bài kiểm tra IELTS và để đảm bảo rằng bài kiểm tra được thực hiện một cách công bằng và nhất quán.

Hội đồng thi IELTS được tạo thành từ bốn thành viên:

Hội đồng Anh

Đại học Cambridge Thi thiêng địa phương Syndicate

IDP: IELTS Australia

Hội đồng thi IELTS có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. Bài kiểm tra IELTS được sử dụng như một thước đo trình độ tiếng Anh cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di chuyển.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người dự định di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Đại học Thi thi công tại Đại học Cambridge.

IELTS được quản lý tại hơn 140 quốc gia thông qua mạng lưới gồm hơn 1.000 trung tâm thử nghiệm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan di trú và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người dự định di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Đại học Thi thi công tại Đại học Cambridge.

IELTS được quản lý tại hơn 140 quốc gia thông qua mạng lưới gồm hơn 1.000 trung tâm thử nghiệm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan di trú và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

 

Tags: IELTS

 


IELTS Examination Council

IELTS Examination Council:

The IELTS Examination Council is the body that administers the IELTS test. It is responsible for setting the standards for the IELTS test and for ensuring that the test is delivered in a fair and consistent manner.

The IELTS Examination Council is made up of four members:

The British Council

The University of Cambridge Local Examinations Syndicate

IDP: IELTS Australia

The IELTS Examination Council is headquartered in the United Kingdom.

The IELTS test is an international English language proficiency test that is recognised by over 10,000 organisations worldwide. The IELTS test is used as a measure of English language proficiency for study, work and migration purposes.

IELTS is the world’s most popular English language test. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is available in two versions:

IELTS Academic: for people applying for tertiary education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training: for those planning to migrate to an English-speaking country

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

IELTS is administered in over 140 countries through a network of over 1,000 test centres.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes.

IELTS is available in two versions:

IELTS Academic: for people applying for tertiary education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training: for those planning to migrate to an English-speaking country

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

IELTS is administered in over 140 countries through a network of over 1,000 test centres.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider