145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Reading – Learn IELTS Reading

Home - IELTS - Học IELTS Reading – Learn IELTS Reading

Học IELTS Reading – Learn IELTS Reading

Học IELTS Reading – Cập nhật các bài đọc mới nhất và tốt nhất để luyện thi IELTS đạt điểm cao nhất.

(English below)

Học IELTS Reading

kỹ năng đọc trong IELTS có thể là một phần khó khăn đối với một số người. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số mẹo để giúp bạn cải thiện điểm kỹ năng đọc trong IELTS của bạn.

Một trong những điều đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo rằng bạn đang đọc các câu hỏi một cách cẩn thận. Đôi khi, mọi người sẽ đọc các câu hỏi quá nhanh và họ sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian của bạn và đọc các câu hỏi một cách cẩn thận.

Một mẹo khác là thử và tìm các từ khóa trong các câu hỏi. Các từ khóa là những từ được lặp lại trong câu hỏi hoặc được in đậm. Những từ này có thể giúp bạn xác định những gì câu hỏi đang hỏi bạn.

Khi bạn đang đọc đoạn văn, điều quan trọng là lướt qua và quét. Skimming có nghĩa là bạn đọc đoạn văn một cách nhanh chóng để có được ý tưởng về những gì nó nói về. Quét có nghĩa là bạn tìm kiếm thông tin cụ thể trong đoạn văn. Bạn có thể sử dụng quét để giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh chóng.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải thực hành các kỹ năng đọc của bạn. Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn khi đọc. Cố gắng tìm thời gian để đọc mỗi ngày, ngay cả khi chỉ trong vài phút.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể cải thiện điểm kỹ năng đọc trong IELTS của mình.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Learn IELTS Reading

IELTS Reading can be a difficult section for some people. In this article, we will be looking at some tips to help you improve your IELTS Reading score.

One of the first things you need to do is to make sure that you are reading the questions carefully. Sometimes, people will read the questions too quickly and they will miss important information. Make sure that you take your time and read the questions carefully.

Another tip is to try and find key words in the questions. Key words are words that are repeated in the question or that are in bold. These words can help you to identify what the question is asking you.

When you are reading the passage, it is important to skim and scan. Skimming means that you read the passage quickly to get an idea of what it is about. Scanning means that you look for specific information in the passage. You can use scanning to help you answer questions quickly.

Finally, it is important to practice your reading skills. The more you practice, the better you will become at reading. Try to find time to read every day, even if it is just for a few minutes.

By following these tips, you should be able to improve your IELTS Reading score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider