145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Emotion Vocabulary for IELTS – Emotion Vocabulary IELTS

Home - IELTS - Emotion Vocabulary for IELTS – Emotion Vocabulary IELTS

Emotion Vocabulary for IELTS – Emotion Vocabulary IELTS

Emotion Vocabulary for IELTS – Học từ vựng cảm xúc cho IELTS với bài viết chi tiết và từ vựng cảm xúc đầy đủ và hữu ích.

(English below)

Emotion Vocabulary for IELTS

Người ta nói rằng một người cảm xúc có thể được chia thành năm loại chính: hạnh phúc, buồn bã, tức giận, sợ hãi và ghê tởm. Tuy nhiên, có nhiều cảm xúc khác mà mọi người cảm thấy, và thậm chí còn có nhiều từ hơn để mô tả những cảm xúc đó. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét một số từ vựng cảm xúc có thể được sử dụng để mô tả những cảm xúc khác nhau mà mọi người cảm thấy.

Niềm hạnh phúc

Hạnh phúc là một trong những cảm xúc tích cực nhất mà một người có thể cảm nhận được. Có nhiều từ khác nhau có thể được sử dụng để mô tả hạnh phúc, bao gồm niềm vui, sự phấn khích, sự hài lòng và sự hài lòng. Khi một người hạnh phúc, họ có thể cảm thấy như họ đang ở trên đỉnh thế giới và giống như không có gì có thể làm họ thất vọng.

Sự sầu nảo

Nỗi buồn là trái ngược với hạnh phúc, và đó là một trong những cảm xúc tiêu cực nhất mà một người có thể cảm nhận. Có nhiều từ khác nhau có thể được sử dụng để mô tả nỗi buồn, bao gồm đau buồn, buồn bã, khốn khổ và trầm cảm. Khi một người buồn, họ có thể cảm thấy như họ đã mất tất cả và giống như thế giới chống lại họ.

Sự tức giận

Sự tức giận là một cảm xúc rất mạnh mẽ có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Có nhiều từ khác nhau có thể được sử dụng để mô tả sự tức giận, bao gồm cơn thịnh nộ, giận dữ, thù hận và thù địch. Khi một người tức giận, họ có thể cảm thấy như họ sắp nổ tung và giống như họ có thể làm tổn thương ai đó.

Nỗi sợ

Sợ hãi là một cảm xúc thường tiêu cực, nhưng nó cũng có thể là tích cực. Có nhiều từ khác nhau có thể được sử dụng để mô tả nỗi sợ hãi, bao gồm lo lắng, lo lắng, khủng bố và hoảng loạn. Khi một người sợ hãi, họ có thể cảm thấy như họ đang gặp nguy hiểm và giống như họ có thể bị tổn thương.

Ghê tởm

Sự ghê tởm là một cảm xúc thường tiêu cực, nhưng nó cũng có thể là tích cực. Có nhiều từ khác nhau có thể được sử dụng để mô tả sự ghê tởm, bao gồm sự nổi loạn, khinh miệt và ghê tởm. Khi một người ghê tởm, họ có thể cảm thấy như họ bị bệnh và như họ muốn nôn.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Emotion Vocabulary IELTS

It is said that a person’s emotions can be divided into five main categories: happiness, sadness, anger, fear, and disgust. However, there are many other emotions that people feel, and there are even more words to describe those emotions. In this post, we will take a look at some emotion vocabulary that can be used to describe the different emotions that people feel.

Happiness

Happiness is one of the most positive emotions that a person can feel. There are many different words that can be used to describe happiness, including joy, elation, contentment, and satisfaction. When a person is happy, they may feel like they are on top of the world and like nothing can bring them down.

Sadness

Sadness is the opposite of happiness, and it is one of the most negative emotions that a person can feel. There are many different words that can be used to describe sadness, including grief, sorrow, misery, and depression. When a person is sad, they may feel like they have lost everything and like the world is against them.

Anger

Anger is a very strong emotion that can be either positive or negative. There are many different words that can be used to describe anger, including rage, fury, hatred, and hostility. When a person is angry, they may feel like they are about to explode and like they could hurt someone.

Fear

Fear is an emotion that is often negative, but it can also be positive. There are many different words that can be used to describe fear, including anxiety, worry, terror, and panic. When a person is afraid, they may feel like they are in danger and like they could be hurt.

Disgust

Disgust is an emotion that is often negative, but it can also be positive. There are many different words that can be used to describe disgust, including revulsion, contempt, and loathing. When a person is disgusted, they may feel like they are sick and like they want to vomit.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider