145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Chấm điểm IELTS Writing – Score IELTS Writing

Home - IELTS - Chấm điểm IELTS Writing – Score IELTS Writing

Chấm điểm IELTS Writing – Score IELTS Writing

Chấm điểm IELTS Writing – Học cách chấm điểm IELTS Writing một cách chính xác và hiệu quả với hướng dẫn và lời khuyên của chuyên gia.

(English below)

Chấm điểm IELTS Writing

Điểm viết của IELTS là thước đo khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Điểm số dựa trên hiệu suất của bạn trên hai nhiệm vụ: Task 1, là phản hồi cho biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và Task 2, là một bài luận.

Điểm viết của IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với điểm số từ ban nhạc 1 (thấp nhất) đến ban nhạc 9 (cao nhất).

Nếu bạn nhận được một số điểm của ban nhạc 9, điều đó có nghĩa là bạn có khả năng giao tiếp rất hiệu quả bằng tiếng Anh trong bối cảnh học thuật. Nếu bạn nhận được một số điểm của ban nhạc 8, điều đó có nghĩa là bạn có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong bối cảnh học thuật.

Điểm số viết của IELTS chỉ là một phần trong điểm IELTS của bạn. Các phần khác là điểm số IELTS Listening, đọc và nói.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Score IELTS Writing

The IELTS Writing score is a measure of your ability to communicate in English in an academic context. The score is based on your performance on two tasks: Task 1, which is a response to a graph, table, chart or diagram, and Task 2, which is an essay.

The IELTS Writing score is reported on a 9-band scale, with scores ranging from Band 1 (the lowest) to Band 9 (the highest).

If you get a score of Band 9, it means that you have the ability to communicate very effectively in English in an academic context. If you get a score of Band 8, it means that you have the ability to communicate effectively in English in an academic context.

The IELTS Writing score is just one part of your IELTS score. The other parts are the IELTS Listening, Reading and Speaking scores.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider