145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách tăng điểm IELTS Listening – IELTS Listening score

Home - IELTS - Cách tăng điểm IELTS Listening – IELTS Listening score

Cách tăng điểm IELTS Listening – IELTS Listening score

Cách tăng điểm IELTS Listening – Hướng dẫn cách tăng điểm IELTS Listening để đạt kết quả cao nhất.

(English below)

Cách tăng điểm IELTS Listening

Một số điểm IELTS Listening là 9 được coi là cấp độ chuyên gia, và đây là điểm số mà nhiều người khao khát đạt được. Lắng nghe là một trong bốn kỹ năng được kiểm tra trong kỳ thi IELTS và điểm số 9 trong phần này được coi là một thành tích rất tốt.

Có bốn phần trong bài kiểm tra IELTS Listening và mỗi phần trở nên khó khăn hơn. Phần đầu tiên là một cuộc trò chuyện giữa hai người và phần thứ hai là một đoạn độc thoại. Phần thứ ba là một cuộc trò chuyện giữa ba người và phần thứ tư là một bài giảng.

Để có được điểm 9 trong việc nghe, bạn cần có khả năng hiểu tất cả các thông tin trong mỗi phần. Điều này có nghĩa là bạn cần có khả năng hiểu các điểm chính, cũng như các chi tiết.

Bạn cũng cần có khả năng theo dõi sự phát triển của cuộc trò chuyện hoặc bài giảng. Điều này có nghĩa là bạn cần có khả năng hiểu cách các ý tưởng kết nối với nhau.

Cuối cùng, bạn cần có khả năng cho thấy rằng bạn có thể sử dụng thông tin trong văn bản nghe. Điều này có nghĩa là bạn cần có khả năng tóm tắt các điểm chính hoặc trả lời các câu hỏi về văn bản nghe.

Nếu bạn có thể làm tất cả những điều này, thì bạn có cơ hội tốt để có được điểm 9 trong việc nghe.

 

Tags: Listening, IELTS

 


IELTS Listening score

An IELTS Listening score of 9 is considered to be expert level, and this is the score that many people aspire to achieve. Listening is one of the four skills that are tested in the IELTS exam, and a score of 9 in this section is seen as a very good achievement.

There are four sections in the IELTS Listening test, and each section gets progressively more difficult. The first section is a conversation between two people, and the second section is a monologue. The third section is a conversation between three people, and the fourth section is a lecture.

To get a score of 9 in Listening, you need to be able to understand all of the information in each section. This means that you need to be able to understand the main points, as well as the details.

You also need to be able to follow the development of the conversation or the lecture. This means that you need to be able to understand how the ideas connect to each other.

Finally, you need to be able to show that you can use the information in the listening text. This means that you need to be able to summarise the main points, or answer questions about the listening text.

If you can do all of these things, then you have a good chance of getting a score of 9 in Listening.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider