145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện văn bản IELTS của bạn – How to improve your IELTS writing

Home - IELTS - Cách cải thiện văn bản IELTS của bạn – How to improve your IELTS writing

Cách cải thiện văn bản IELTS của bạn – How to improve your IELTS writing

Cách cải thiện văn bản IELTS của bạn – How to improve your IELTS writing Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện văn bản IELTS của bạn

1. Phân tích câu hỏi: Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, hãy đảm bảo rằng bạn có sự hiểu biết thấu đáo về câu hỏi bài luận. Điều này sẽ giúp bạn xác định các điểm chính cần được giải quyết và loại bằng chứng mà bạn cần cung cấp.

2. Lập kế hoạch bài luận của bạn: Một khi bạn hiểu câu hỏi bài luận, điều quan trọng là lập kế hoạch bài luận của bạn. Dành một vài phút để động não các ý tưởng và những điểm mà bạn muốn đưa vào bài luận của mình. Điều này sẽ giúp bạn cấu trúc bài luận của mình một cách hợp lý và đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ điểm quan trọng nào.

3. Sử dụng nhiều cấu trúc câu: Khi viết bài luận của bạn, điều quan trọng là sử dụng nhiều cấu trúc câu. Điều này sẽ làm cho bài luận của bạn thú vị hơn để đọc và sẽ giúp thể hiện lệnh của bạn về ngôn ngữ tiếng Anh.

4. Tránh những sai lầm phổ biến: Những sai lầm phổ biến như ngữ pháp, chính tả và dấu câu không chính xác có thể có tác động tiêu cực đến điểm số IELTS tổng thể của bạn. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn kiểm tra lại bài luận của mình cho bất kỳ sai lầm nào trước khi gửi nó.

5. Sử dụng một loạt các từ vựng: Để có được điểm IELTS tốt, điều quan trọng là sử dụng một loạt các từ vựng. Cố gắng tránh sử dụng cùng một từ nhiều lần và sử dụng các từ đồng nghĩa thay thế. Điều này sẽ làm cho bài luận của bạn thú vị hơn để đọc và sẽ giúp thể hiện kiến ​​thức của bạn về ngôn ngữ tiếng Anh.

6. Sử dụng các từ liên kết: Liên kết các từ là các từ và cụm từ được sử dụng để kết nối các ý tưởng với nhau trong bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp làm cho bài luận của bạn chảy trơn tru hơn và sẽ giúp giám khảo tuân theo lập luận của bạn.

7. Sử dụng các ví dụ: Ví dụ là một cách tuyệt vời để hỗ trợ lập luận của bạn và làm cho bài luận của bạn thú vị hơn để đọc. Nếu bạn có thể cung cấp các ví dụ về các tình huống thực tế để sao lưu điểm của bạn, thì điều này sẽ giúp làm cho bài luận của bạn thuyết phục hơn.

8. Đọc lại bài luận của bạn: Trước khi gửi bài luận của bạn, điều quan trọng là phải đọc lại nó cho bất kỳ sai lầm nào. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bài luận của bạn không có bất kỳ lỗi nào và bạn đã bao gồm tất cả các thông tin cần thiết.

9. Nhận phản hồi: Một khi bạn đã viết xong bài luận của mình, có thể hữu ích để nhận phản hồi từ người khác. Đây có thể là một người bạn hoặc thành viên gia đình, hoặc bạn có thể yêu cầu một gia sư hoặc giáo viên để được tư vấn. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện và sẽ đảm bảo rằng bài luận của bạn có chất lượng cao nhất.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve your IELTS writing

1. Analyse the question: Before you start writing your essay, ensure that you have a thorough understanding of the essay question. This will help you identify the main points that need to be addressed and the type of evidence that you need to provide.

2. Plan your essay: Once you understand the essay question, it is important to plan your essay. Spend a few minutes brainstorming ideas and points that you want to include in your essay. This will help you to structure your essay in a logical way and ensure that you do not miss out any important points.

3. Use a variety of sentence structures: When writing your essay, it is important to use a variety of sentence structures. This will make your essay more interesting to read and will help to demonstrate your command of the English language.

4. Avoid common mistakes: Common mistakes such as incorrect grammar, spelling and punctuation can have a negative effect on your overall IELTS score. Therefore, it is important to ensure that you double-check your essay for any mistakes before submitting it.

5. Use a range of vocabulary: To get a good IELTS score, it is important to use a range of vocabulary. Try to avoid using the same words over and over again and use synonyms instead. This will make your essay more interesting to read and will help to demonstrate your knowledge of the English language.

6. Use linking words: Linking words are words and phrases that are used to connect ideas together in your essay. This will help to make your essay flow more smoothly and will help the examiner to follow your argument.

7. Use examples: Examples are a great way to support your argument and to make your essay more interesting to read. If you can provide examples of real life situations to back up your points, then this will help to make your essay more convincing.

8. Proofread your essay: Before submitting your essay, it is important to proofread it for any mistakes. This will help to ensure that your essay is free from any errors and that you have included all the necessary information.

9. Get feedback: Once you have finished writing your essay, it can be helpful to get feedback from someone else. This could be a friend or family member, or you could ask a tutor or teacher for advice. This will help you to identify any areas that need improvement and will ensure that your essay is of the highest quality.

Tags: , IELTSwriting, WritingImprovement, IELTSpreparation, EssayWriting, EnglishWriting, IELTSscore

Hashtag: #IELTSWritingImprovement

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider