145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện nhiều lựa chọn trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve multiple choice in IELTS listening

Home - IELTS - Cách cải thiện nhiều lựa chọn trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve multiple choice in IELTS listening

Cách cải thiện nhiều lựa chọn trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve multiple choice in IELTS listening

Cách cải thiện nhiều lựa chọn trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve multiple choice in IELTS listening Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện nhiều lựa chọn trong kỹ năng nghe IELTS

1. Nghe các bản ghi âm nhiều lần. Nghe cùng một bản ghi nhiều lần và chú ý chặt chẽ đến các chi tiết trong âm thanh. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với âm thanh và các câu hỏi.

2. Đọc kỹ các câu hỏi trước khi bạn nghe âm thanh. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các điểm chính trong âm thanh và sẽ giúp bạn xác định câu trả lời chính xác.

3. Ghi chú trong khi bạn đang nghe. Ghi chú sẽ giúp bạn ghi nhớ những điểm quan trọng trong âm thanh và cũng sẽ giúp bạn tập trung vào các từ khóa.

4. Cố gắng xác định các ý tưởng chính trong âm thanh. Tóm tắt các ý tưởng chính trong âm thanh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về âm thanh và cũng sẽ giúp bạn xác định câu trả lời chính xác.

5. Làm việc trên các kỹ năng từ vựng của bạn. Có một sự hiểu biết tốt về các từ được sử dụng trong âm thanh sẽ giúp bạn trả lời chính xác các câu hỏi.

6. Thực hành với các bài kiểm tra mẫu. Thực hiện các bài kiểm tra mẫu sẽ giúp bạn làm quen với định dạng và các loại câu hỏi được hỏi trong phần nghe IELTS.

7. Thời gian của chính mình. Thời gian bản thân trong khi bạn đang thực hiện các bài kiểm tra thực hành. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với giới hạn thời gian và cũng sẽ giúp bạn quản lý thời gian tốt hơn.

8. Nghỉ ngơi thường xuyên. Nghỉ ngơi thường xuyên trong khi học sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và cũng sẽ giúp bạn giữ lại thông tin tốt hơn.

9. Xem lại câu trả lời của bạn. Dành thời gian để xem xét câu trả lời của bạn sau khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm nào mà bạn có thể đã mắc phải và cũng sẽ giúp bạn cải thiện độ chính xác của mình.

10. Yêu cầu giúp đỡ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu âm thanh hoặc các câu hỏi, đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ một gia sư hoặc một người bạn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve multiple choice in IELTS listening

1. Listen to the audio recordings several times. Listen to the same recording multiple times and closely pay attention to the details in the audio. This will help you to become more familiar with the audio and the questions.

2. Read the questions carefully before you listen to the audio. This will help you to focus on the key points in the audio and will help you to identify the correct answer.

3. Take notes while you are listening. Taking notes will help you to remember the important points in the audio and will also help you to focus on the key words.

4. Try to identify the main ideas in the audio. Summarizing the main ideas in the audio will help you to better understand the audio and will also help you to identify the correct answer.

5. Work on your vocabulary skills. Having a good understanding of the words used in the audio will help you to answer the questions accurately.

6. Practice with sample tests. Taking sample tests will help you to become familiar with the format and the types of questions asked in the IELTS listening section.

7. Time yourself. Time yourself while you are taking the practice tests. This will help you to become more familiar with the time limit and will also help you to manage your time better.

8. Take regular breaks. Taking regular breaks while studying will help you to remain focused and will also help you to retain the information better.

9. Review your answers. Take time to review your answers after you have finished the test. This will help you to identify any mistakes that you may have made and will also help you to improve your accuracy.

10. Ask for help. If you are having difficulty understanding the audio or the questions, don’t hesitate to ask for help from a tutor or a friend.

Tags: IELTSListening, LắngNghe, LựaChọn, CảiThiện, HọcIELTS, IELTSThànhCông, NângCaoKỹNăngLắngNghe, KiếnThứcIELTS, IELTSExam, IELTSPreparation

Hashtag: #IELTSListeningImprovementOptions

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider