145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện các tiêu đề phù hợp với IELTS – How to improve IELTS reading matching headings

Home - IELTS - Cách cải thiện các tiêu đề phù hợp với IELTS – How to improve IELTS reading matching headings

Cách cải thiện các tiêu đề phù hợp với IELTS – How to improve IELTS reading matching headings

Cách cải thiện các tiêu đề phù hợp với IELTS – How to improve IELTS reading matching headings Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện các tiêu đề phù hợp với IELTS

1. Hiểu câu hỏi: Đọc cẩn thận câu hỏi và lưu ý bất kỳ từ khóa hoặc cụm từ nào có thể giúp bạn xác định loại tiêu đề cần được khớp.

2. Quét văn bản: Tìm kiếm các từ khóa hoặc cụm từ trong văn bản có liên quan đến các tiêu đề. Hãy để mắt đến bất kỳ từ nào có thể là từ đồng nghĩa với các tiêu đề.

3. Xác định ý tưởng chính: Một khi bạn đã xác định các từ hoặc cụm từ khóa, hãy tìm ý tưởng chính của đoạn hoặc phần. Điều này sẽ giúp bạn xác định tiêu đề nào phù hợp nhất với văn bản.

4. Đọc kỹ: Dành thời gian của bạn khi đọc văn bản. Hãy chú ý đến các chi tiết và tìm kiếm bất kỳ kết nối giữa văn bản và các tiêu đề.

5. Tạo kết nối: Một khi bạn đã xác định ý tưởng chính của văn bản, hãy cố gắng tạo kết nối giữa văn bản và các tiêu đề. Hãy suy nghĩ về bối cảnh và các điểm cụ thể đang được thực hiện trong văn bản.

6. Đưa ra quyết định sáng suốt: Một khi bạn đã xác định được ý tưởng chính và đưa ra kết nối giữa văn bản và các tiêu đề, hãy đưa ra quyết định sáng suốt về việc tiêu đề phù hợp nhất với văn bản.

7. Kiểm tra lại: Một khi bạn đã đưa ra quyết định của mình, hãy kiểm tra kỹ rằng nó phù hợp nhất với văn bản. Điều này sẽ giúp bạn tránh mọi sai lầm.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS reading matching headings

1. Understand the Question: Read the question carefully and note any key words or phrases that can help you identify the type of heading that needs to be matched.

2. Scan the Text: Look for key words or phrases in the text that are related to the headings. Keep an eye out for any words that may be synonyms for the headings.

3. Identify the Main Idea: Once you have identified the key words or phrases, look for the main idea of the paragraph or section. This will help you determine which heading best matches the text.

4. Read Carefully: Take your time when reading the text. Pay attention to details and look for any connections between the text and the headings.

5. Make Connections: Once you have identified the main idea of the text, try to make connections between the text and the headings. Think about the context and the specific points being made in the text.

6. Make an Informed Decision: Once you have identified the main idea and made connections between the text and the headings, make an informed decision on which heading best fits the text.

7. Double-Check: Once you have made your decision, double-check that it is the best fit for the text. This will help you avoid any mistakes.

Tags: , Các quy tắc cơ bản của viết tiêu đề IELTS, Bí quyết để viết tiêu đề chuẩn IELTS, Cách tạo một tiêu đề tốt cho bài thi IELTS, Các mẹo để viết tiêu đề IELTS tốt hơn,

Hashtag: #IELTSTitleImprovement

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider