145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện bài viết phần 1 trong IELTS – How to improve task 1 writing IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện bài viết phần 1 trong IELTS – How to improve task 1 writing IELTS

Cách cải thiện bài viết phần 1 trong IELTS – How to improve task 1 writing IELTS

Cách cải thiện bài viết phần 1 trong IELTS – How to improve task 1 writing IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện bài viết phần 1 trong IELTS

1. Đọc kỹ câu hỏi: Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ câu hỏi. Đọc nó một cách cẩn thận và nhấn mạnh các từ khóa để giúp bạn tập trung vào chủ đề.

2. Động não và lên kế hoạch: Dành vài phút để suy nghĩ về chủ đề này và đưa ra ý tưởng để giúp bạn tổ chức bài luận của mình. Ghi lại ý tưởng của bạn và sắp xếp chúng vào một kế hoạch.

3. Sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau: Để làm cho bài viết của bạn trở nên thú vị hơn, hãy sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau như các câu đơn giản, hợp chất và phức tạp.

4. Sử dụng các từ liên kết: Liên kết các từ giúp kết nối ý tưởng của bạn và làm cho dòng chữ của bạn. Sử dụng các từ liên kết như ‘tuy nhiên,’ mặt khác, ‘ngoài ra, và‘ hơn nữa.

5. Sử dụng một loạt các từ vựng: Sử dụng một loạt các từ vựng để thể hiện ý tưởng của bạn. Tránh sử dụng cùng một từ và cụm từ nhiều lần.

6. Tránh lặp lại ý tưởng: Để làm cho bài viết của bạn thú vị hơn, tránh lặp lại các ý tưởng tương tự. Hãy chắc chắn rằng mọi câu đều thêm một cái gì đó mới vào bài luận của bạn.

7. Sử dụng động từ hoạt động: Sử dụng các động từ hoạt động thay vì động từ thụ động có thể làm cho bài viết của bạn mạnh mẽ hơn. Ví dụ, thay vì viết bóng, quả bóng được đá bởi người chơi, hãy viết ‘Người chơi đá bóng bóng.

8. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn: Trước khi gửi bài luận của bạn, hãy đảm bảo bạn kiểm tra nó để biết lỗi chính tả và ngữ pháp.

9. Nhận phản hồi: Yêu cầu ai đó đọc bài luận của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi. Điều này có thể giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm hoặc lĩnh vực cần được cải thiện.

10. Thực hành: Thực hành làm cho hoàn hảo! Cố gắng viết càng nhiều bài tiểu luận càng tốt và bạn chắc chắn sẽ cải thiện bài viết của mình.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve task 1 writing IELTS

1. Read the question carefully: Before you start writing, make sure you understand the question clearly. Read it carefully and underline the keywords to help you focus on the topic.

2. Brainstorm and plan: Take a few minutes to think about the topic and come up with ideas to help you organize your essay. Jot down your ideas and arrange them into a plan.

3. Use a variety of sentence structures: To make your writing more interesting, use a variety of sentence structures such as simple, compound and complex sentences.

4. Use linking words: Linking words help to connect your ideas and make your writing flow. Use linking words such as ‘however’, ‘on the other hand’, ‘in addition’ and ‘furthermore’.

5. Use a range of vocabulary: Use a range of vocabulary to express your ideas. Avoid using the same words and phrases over and over again.

6. Avoid repeating ideas: To make your writing more interesting, avoid repeating the same ideas. Make sure every sentence adds something new to your essay.

7. Use active verbs: Using active verbs instead of passive verbs can make your writing more powerful. For example, instead of writing ‘the ball was kicked by the player’, write ‘the player kicked the ball’.

8. Check your spelling and grammar: Before submitting your essay, make sure you check it for spelling and grammar mistakes.

9. Get feedback: Ask someone to read your essay and give you feedback. This can help you identify any mistakes or areas that need to be improved.

10. Practice: Practice makes perfect! Try to write as many essays as you can and you will definitely improve your writing.

Tags: , Cải thiện nhiệm vụ 1 Viết IELTS, IELTS Writing Task 1, Nâng cao chất lượng IELTS Writing Task 1, Mẹo vặt để ghi điểm cao trong IELTS Writing Task 1, Cách để thành công trong IELTS Writing Task 1,

Hashtag: #IELTSImprovementTask1

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider