145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện thi IELTS cấp tốc trong 3 tháng – IELTS exam preparation for 3 months

Home - IELTS - Luyện thi IELTS cấp tốc trong 3 tháng – IELTS exam preparation for 3 months

Luyện thi IELTS cấp tốc trong 3 tháng – IELTS exam preparation for 3 months

Luyện thi IELTS cấp tốc trong 3 tháng – Học cách làm bài thi IELTS trong vòng 3 tháng để đạt điểm cao nhất có thể. Hãy trở thành một người thành công trong luyện thi IELTS!

(English below)

Luyện thi IELTS cấp tốc trong 3 tháng

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng, trường đại học và chính phủ trên khắp thế giới để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa.

IELTS được chia thành hai phần chính: đào tạo học thuật và nói chung. Phần học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc làm việc trong một nghề nghiệp đòi hỏi tiếng Anh cao. Phần đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần tiếng Anh để làm việc hoặc đào tạo.

IELTS được tạo thành từ bốn bài báo: đọc, viết, nghe và nói. Các bài đọc và viết là giống nhau cho cả đào tạo học thuật và nói chung, nhưng các bài nghe và nói là khác nhau.

IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là mức độ thành thạo cao nhất và 1 là thấp nhất.

Nếu bạn dự định tham gia kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần chuẩn bị cho nó. Dưới đây là một số lời khuyên về cách chuẩn bị cho IELTS:

1. Tìm ra phiên bản IELTS bạn cần sử dụng.

Có hai phiên bản của IELTS: đào tạo học thuật và nói chung. Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện đúng phiên bản của bài kiểm tra cho nhu cầu của bạn.

2. Làm quen với định dạng thử nghiệm.

IELTS được tạo thành từ bốn bài báo: đọc, viết, nghe và nói. Các bài đọc và viết là giống nhau cho cả đào tạo học thuật và nói chung, nhưng các bài nghe và nói là khác nhau.

3. Thực hành, thực hành, thực hành.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến và trong sách.

4. Nhận trợ giúp từ một gia sư.

Nếu bạn cần thêm một số trợ giúp chuẩn bị cho IELTS, hãy xem xét việc thuê một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ của bạn và làm quen với định dạng kiểm tra.

5. Tham gia một khóa học.

Có nhiều khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Các khóa học này có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn và làm quen với định dạng kiểm tra.

6. Lập kế hoạch học tập.

Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để chuẩn bị cho IELTS là lập kế hoạch học tập. Quyết định bạn cần học bao nhiêu thời gian và khi nào bạn sẽ học. Sau đó bám vào kế hoạch của bạn!

7. Nghỉ ngơi nhiều.

Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ giấc ngủ trước khi kiểm tra. Bạn sẽ cần phải được nghỉ ngơi tốt để làm hết sức mình.

8. Tin vào chính mình.

Điều quan trọng nhất là tin vào chính mình. Nếu bạn chuẩn bị đúng cách và tin vào khả năng của bạn, bạn sẽ làm tốt trong bài kiểm tra.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS cấp tốc, IELTS

 


IELTS exam preparation for 3 months

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is used by employers, universities and governments around the world to assess the language ability of non-native English speakers.

IELTS is divided into two main sections: Academic and General Training. The Academic section is for people who want to study at university or work in an occupation that requires a high level of English. The General Training section is for people who want to migrate to an English-speaking country or who need English for work or training.

IELTS is made up of four papers: Reading, Writing, Listening and Speaking. The Reading and Writing papers are the same for both Academic and General Training, but the Listening and Speaking papers are different.

IELTS is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest level of proficiency and 1 being the lowest.

If you are planning to take the IELTS exam, you will need to prepare for it. Here are some tips on how to prepare for IELTS:

1. Find out which version of IELTS you need to take.

There are two versions of IELTS: Academic and General Training. Make sure you take the right version of the test for your needs.

2. Familiarise yourself with the test format.

IELTS is made up of four papers: Reading, Writing, Listening and Speaking. The Reading and Writing papers are the same for both Academic and General Training, but the Listening and Speaking papers are different.

3. Practice, practice, practice.

The best way to prepare for IELTS is to practice as much as possible. There are many IELTS practice tests available online and in books.

4. Get help from a tutor.

If you need some extra help preparing for IELTS, consider hiring a tutor. A tutor can help you improve your language skills and familiarise yourself with the test format.

5. Take a course.

There are many IELTS preparation courses available, both online and offline. These courses can be a great way to improve your English language skills and familiarise yourself with the test format.

6. Make a study plan.

One of the most important things you can do to prepare for IELTS is to make a study plan. Decide how much time you need to study and when you will study. Then stick to your plan!

7. Get plenty of rest.

Make sure you get enough sleep before the test. You will need to be well-rested to do your best.

8. Believe in yourself.

The most important thing is to believe in yourself. If you prepare properly and believe in your abilities, you will do well on the test.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider