145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện IELTS Listening – Practice IELTS Listening

Home - IELTS - Luyện IELTS Listening – Practice IELTS Listening

Luyện IELTS Listening – Practice IELTS Listening

Luyện IELTS Listening – Học cách luyện nghe để tốt nghiệp IELTS với các bài tập và lời khuyên hữu ích từ chuyên gia!

(English below)

Luyện IELTS Listening

IELTS Listening là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS. Nó đánh giá khả năng lắng nghe và hiểu tiếng Anh của bạn trong một loạt các tình huống khác nhau. Bài kiểm tra IELTS Listening được chia thành bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi.

Bạn sẽ có thời gian để đọc các câu hỏi trước khi mỗi phần bắt đầu chơi. Sau đó, bạn sẽ có thời gian để xem các câu hỏi và trả lời chúng trong khi bạn lắng nghe.

Mẹo lắng IELTS Listening

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn kiểm tra IELTS Listening:

1. Thực hành nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt trước khi kiểm tra của bạn. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các điểm nhấn khác nhau mà bạn có thể nghe thấy trong bài kiểm tra.

2. Hãy chú ý đến ngữ điệu của người nói. Điều này có thể giúp bạn hiểu những gì họ đang nói.

3. Cố gắng dự đoán những gì bạn sẽ nghe. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào nhiệm vụ nghe.

4. Lưu ý các từ và ý tưởng khóa. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những điểm chính của cuộc nói chuyện.

5. Kiểm tra câu trả lời của bạn sau mỗi phần. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm nào bạn có thể đã mắc phải.

 

Tags: Listening, IELTS

 


Practice IELTS Listening

IELTS Listening is an important part of the IELTS test. It assesses your ability to listen to and understand English in a range of different situations. The IELTS Listening test is divided into four sections, each with 10 questions.

You will be given time to read the questions before each section starts playing. You will then have time to look at the questions and answer them while you listen.

IELTS Listening tips

Here are some tips to help you with the IELTS Listening test:

1. Practice listening to English as much as possible before your test. This will help you to get used to the different accents you may hear in the test.

2. Pay attention to the intonation of the speaker. This can help you to understand what they are saying.

3. Try to predict what you are going to hear. This will help you to focus on the listening task.

4. Take note of key words and ideas. This will help you to understand the main points of the talk.

5. Check your answers after each section. This will help you to identify any mistakes you may have made.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider