145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện IELTS cấp tốc tại nhà – Extended IELTS at home

Home - IELTS - Luyện IELTS cấp tốc tại nhà – Extended IELTS at home

Luyện IELTS cấp tốc tại nhà – Extended IELTS at home

Luyện IELTS cấp tốc tại nhà – Học cách làm bài thi IELTS nhanh chóng và hiệu quả tại nhà với những bài tập bài thi IELTS chất lượng cao.

(English below)

Luyện IELTS cấp tốc tại nhà

IELTS mở rộng ở nhà

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn có thể đang xem xét việc đưa IELTS mở rộng ở nhà. Đây là một bài kiểm tra IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn làm bài kiểm tra IELTS nhưng không có thời gian để đi đến trung tâm thử nghiệm IELTS.

Các IELTS mở rộng ở nhà là một bài kiểm tra trực tuyến kéo dài bốn giờ được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là bài kiểm tra nghe và phần thứ hai là bài kiểm tra đọc và viết. Các bài kiểm tra nghe và đọc giống như bài kiểm tra IELTS thông thường, nhưng các bài kiểm tra viết và nói là khác nhau.

Đối với bài kiểm tra viết, bạn sẽ được giao hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là viết một bài luận và nhiệm vụ thứ hai là viết một báo cáo. Đối với bài kiểm tra nói, bạn sẽ được giao ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là giới thiệu bản thân, nhiệm vụ thứ hai là nói về một chủ đề và nhiệm vụ thứ ba là trả lời các câu hỏi.

Các IELTS mở rộng ở nhà là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn làm bài kiểm tra IELTS nhưng không có thời gian để đi đến Trung tâm thử nghiệm IELTS.

 

Tags: IELTS cấp tốc, IELTS

 


Extended IELTS at home

Extended IELTS at home

If you are planning to take the IELTS test, you may be considering taking the Extended IELTS at home. This is an online IELTS test that is offered by the British Council. It is a great option for those who want to take the IELTS test but do not have the time to travel to an IELTS test centre.

The Extended IELTS at home is a four-hour online test that is divided into two parts. The first part is the listening test and the second part is the reading and writing test. The listening and reading tests are the same as the regular IELTS test, but the writing and speaking tests are different.

For the writing test, you will be given two tasks. The first task is to write an essay and the second task is to write a report. For the speaking test, you will be given three tasks. The first task is to introduce yourself, the second task is to speak about a topic, and the third task is to answer questions.

The Extended IELTS at home is a great option for those who want to take the IELTS test but do not have the time to travel to an IELTS test centre.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider