145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào để cải thiện việc viết trong IELTS Học thuật – How to improve writing in IELTS academic

Home - IELTS - Làm thế nào để cải thiện việc viết trong IELTS Học thuật – How to improve writing in IELTS academic

Làm thế nào để cải thiện việc viết trong IELTS Học thuật – How to improve writing in IELTS academic

Làm thế nào để cải thiện việc viết trong IELTS Học thuật – How to improve writing in IELTS academic Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào để cải thiện việc viết trong IELTS Học thuật

1. Hiểu nhiệm vụ viết học thuật của IELTS: Nhiệm vụ viết học thuật của IELTS đòi hỏi bạn phải viết một bài luận ít nhất 250 từ. Bài luận này nên được viết để đáp ứng với một lời nhắc nhất định, và nó sẽ trình bày một lập luận rõ ràng. Bài tiểu luận nên có một phần giới thiệu, đoạn văn cơ thể và một kết luận.

2. Đọc cẩn thận lời nhắc: Trước khi bạn bắt đầu viết, bạn phải đọc cẩn thận lời nhắc và đảm bảo rằng bạn hiểu những gì nó yêu cầu bạn làm. Dành thời gian để suy nghĩ về lời nhắc và xem xét những gì đối số của bạn sẽ là gì.

3. Ý tưởng động não: Một khi bạn hiểu lời nhắc, bạn nên động não những ý tưởng mà bạn có thể sử dụng trong bài luận của mình. Hãy suy nghĩ về những điểm khác nhau mà bạn có thể thực hiện và làm thế nào chúng có thể được hỗ trợ với bằng chứng.

4. Phác thảo bài luận của bạn: Một khi bạn có ý tưởng của mình, bạn nên tổ chức chúng thành một phác thảo. Điều này sẽ giúp bạn cấu trúc bài luận của mình và đảm bảo rằng bạn bao gồm tất cả các thông tin cần thiết.

5. Viết phần giới thiệu của bạn: Phần giới thiệu là ấn tượng đầu tiên mà người đọc sẽ có bài luận của bạn, vì vậy điều quan trọng là nó được viết tốt. Bắt đầu giới thiệu của bạn bằng cách giới thiệu chủ đề và cung cấp một số thông tin cơ bản. Sau đó chuyển sang tuyên bố luận án của bạn, điều này sẽ đưa ra một lập luận rõ ràng về chủ đề này.

6. Viết đoạn văn cơ thể của bạn: Cơ thể của bài luận của bạn nên chứa một số đoạn hỗ trợ cho tuyên bố luận án của bạn. Mỗi đoạn nên bắt đầu với một câu chủ đề và sau đó cung cấp bằng chứng để sao lưu lập luận của bạn.

7. Viết một kết luận mạnh mẽ: Kết luận của bài luận của bạn nên là một bản tóm tắt về những điểm chính mà bạn đã đưa ra trong bài luận của mình. Nó cũng nên cung cấp một cảm giác đóng cửa và nhắc lại lập luận chính của bạn.

8. Chỉnh sửa và hiệu đính: Khi bạn đã viết xong bài luận của mình, bạn nên dành thời gian để chỉnh sửa và đọc lại nó. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bài luận của bạn không có lỗi và nó được viết tốt.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ có thể cải thiện kỹ năng viết của mình và tăng cơ hội thành công trong nhiệm vụ viết học thuật IELTS. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve writing in IELTS academic

1. Understand the IELTS Academic Writing Task: The IELTS Academic Writing Task requires you to write an essay of at least 250 words. This essay should be written in response to a given prompt, and it should present a clear argument. The essay should have an introduction, body paragraphs, and a conclusion.

2. Read the Prompt Carefully: Before you begin writing, you must read the prompt carefully and make sure that you understand what it is asking you to do. Take the time to think about the prompt and consider what your argument will be.

3. Brainstorm Ideas: Once you understand the prompt, you should brainstorm ideas that you could use in your essay. Think about the different points that you could make and how they could be supported with evidence.

4. Outline Your Essay: Once you have your ideas, you should organize them into an outline. This will help you to structure your essay and ensure that you include all the necessary information.

5. Write Your Introduction: The introduction is the first impression that the reader will have of your essay, so it is important that it is well written. Begin your introduction by introducing the topic and providing some background information. Then move onto your thesis statement, which should make a clear argument about the topic.

6. Write Your Body Paragraphs: The body of your essay should contain several paragraphs that support your thesis statement. Each paragraph should begin with a topic sentence and then provide evidence to back up your argument.

7. Write a Strong Conclusion: The conclusion of your essay should be a summary of the main points that you have made in your essay. It should also provide a sense of closure and reiterate your main argument.

8. Edit and Proofread: Once you have finished writing your essay, you should take the time to edit and proofread it. This will help to ensure that your essay is free of errors and that it is well written.

By following these steps, you will be able to improve your writing skills and increase your chances of success in the IELTS Academic Writing Task. Good luck!

Tags: , IELTS, HọcThuật, ViếtTốt, CảiThiệnViết, ViếtIELTS, ViếtKĩ, KỹNăngViết, ViếtTốtIELTS

Hashtag: #IELTSWritingThủThuật #IELTSCảiThiệnViết #HọcThuậtViếtIELTS

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider