145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Khoá học luyện thi IELTS cấp tốc – IELTS Cap Toc

Home - IELTS - Khoá học luyện thi IELTS cấp tốc – IELTS Cap Toc

Khoá học luyện thi IELTS cấp tốc – IELTS Cap Toc

Khoá học luyện thi IELTS cấp tốc – Hãy đến với chúng tôi để có một khoá học luyện thi IELTS cấp tốc với những tài liệu học tập và các bài tập bổ ích để giúp bạn đạt kết quả cao nhất.

(English below)

Khoá học luyện thi IELTS cấp tốc

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra được công nhận trên toàn cầu về trình độ tiếng Anh. Đây là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn ba triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan di trú và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chính phủ Úc chứng thực cho mục đích thị thực.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư ở Úc.

IELTS được công nhận bởi hơn 600 trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nghiên cứu của tất cả các trường đại học ở Anh.

IELTS được công nhận bởi các cơ quan chuyên môn như Hội đồng Y khoa Úc, Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh và Ban Đăng ký Kiến trúc sư.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập cư của chính phủ Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần đào tạo hoặc học tập ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Lắng nghe: Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn. Tổng thời gian cho phần nghe là 30 phút.

Đọc: Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có 13-14 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn. Tổng thời gian cho phần đọc là 60 phút.

Viết: Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Task 1 là một báo cáo trên biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và Task 2 là một bài luận. Tổng thời gian cho phần viết là 60 phút.

Phát biểu: Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo. Tổng thời gian cho phần nói là 11-14 phút.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Thử nghiệm được tổ chức tại hơn 1.600 trung tâm thử nghiệm tại hơn 140 quốc gia.

IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng. Phí kiểm tra là khoảng $ 330.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Kết quả IELTS có sẵn 13 ngày sau ngày kiểm tra.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần đào tạo hoặc học tập ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Lắng nghe: Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn. Tổng thời gian cho phần nghe là 30 phút.

Đọc: Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có 13-14 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn. Tổng thời gian cho phần đọc là 60 phút.

Viết: Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Task 1 là một báo cáo trên biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và Task 2 là một bài luận. Tổng thời gian cho phần viết là 60 phút.

Phát biểu: Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo. Tổng thời gian cho phần nói là 11-14 phút.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Thử nghiệm được tổ chức tại hơn 1.600 trung tâm thử nghiệm tại hơn 140 quốc gia.

IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng. Phí kiểm tra là khoảng $ 330.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Kết quả IELTS có sẵn 13 ngày sau ngày kiểm tra.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS cấp tốc, IELTS

 


IELTS Cap Toc

IELTS (the International English Language Testing System) is a globally recognised test of English language proficiency. It is the world’s most popular English language test, with over three million tests taken each year.

The IELTS test has four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each component is worth 25% of the total score.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the only English language test that is endorsed by the Australian Government for visa purposes.

IELTS is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes in Australia.

IELTS is recognised by over 600 universities and colleges in the USA.

IELTS is the only English language test accepted for study purposes by all universities in the UK.

IELTS is recognised by professional bodies such as the Australian Medical Council, the Nursing and Midwifery Council and the Architects Registration Board.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for immigration purposes by the governments of Australia, Canada, New Zealand and the UK.

IELTS is available in two versions: Academic and General Training.

IELTS Academic is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution.

IELTS General Training is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to train or study in an English-speaking country.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

Listening: The listening section consists of four sections, each with 10 questions. The sections get progressively more difficult. The total time for the listening section is 30 minutes.

Reading: The reading section consists of three sections, each with 13-14 questions. The sections get progressively more difficult. The total time for the reading section is 60 minutes.

Writing: The writing section consists of two tasks. Task 1 is a report on a graph, table, chart or diagram, and task 2 is an essay. The total time for the writing section is 60 minutes.

Speaking: The speaking section consists of an interview with an examiner. The total time for the speaking section is 11-14 minutes.

IELTS is a paper-based test. The test is held in over 1,600 test centres in over 140 countries.

IELTS is offered up to four times a month. The test fee is around $330.

IELTS results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

IELTS results are valid for two years.

IELTS results are available 13 days after the test date.

IELTS Academic is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution.

IELTS General Training is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to train or study in an English-speaking country.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

Listening: The listening section consists of four sections, each with 10 questions. The sections get progressively more difficult. The total time for the listening section is 30 minutes.

Reading: The reading section consists of three sections, each with 13-14 questions. The sections get progressively more difficult. The total time for the reading section is 60 minutes.

Writing: The writing section consists of two tasks. Task 1 is a report on a graph, table, chart or diagram, and task 2 is an essay. The total time for the writing section is 60 minutes.

Speaking: The speaking section consists of an interview with an examiner. The total time for the speaking section is 11-14 minutes.

IELTS is a paper-based test. The test is held in over 1,600 test centres in over 140 countries.

IELTS is offered up to four times a month. The test fee is around $330.

IELTS results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

IELTS results are valid for two years.

IELTS results are available 13 days after the test date.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider