145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 – Write Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 – Write Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Write Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Hướng dẫn thi IELTS Writing Task 2 để đạt kết quả cao – Tổng hợp các tài liệu hữu ích, bài tập và dự đoán đề thi IELTS Writing Task 2

(English below)

IELTS Writing Task 2

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

Viết về chủ đề sau:

Ngày nay, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình. Những lợi thế và bất lợi của việc sống một mình là gì?

Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm bất kỳ ví dụ liên quan nào từ kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức của riêng bạn.

Viết ít nhất 1000 từ.

Ngày nay, ngày càng nhiều người đang chọn sống một mình. Một số người cho rằng có một số lợi thế của việc sống một mình, trong khi những người khác không đồng ý và nói rằng những bất lợi của việc sống một mình có ý nghĩa hơn. Theo tôi, những lợi thế của việc sống một mình là quan trọng hơn những bất lợi.

Ưu điểm chính của việc sống một mình là bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn không thể trả lời được cho bất cứ ai và bạn có thể đến và đi như bạn muốn. Bạn cũng có thể trang trí ngôi nhà của mình theo cách bạn muốn và không phải thỏa hiệp với bất cứ ai. Một lợi thế khác của việc sống một mình là bạn có thể có sự riêng tư hoàn toàn và có thể tận hưởng sự bình yên và yên tĩnh khi bạn cần.

Tuy nhiên, cũng có một số bất lợi khi sống một mình. Một trong những nhược điểm chính là bạn có thể cô đơn và có thể không có ai nói chuyện khi bạn cần. Một bất lợi khác là bạn phải tự mình làm tất cả các công việc nhà và có thể không có ai để giúp bạn.

Nhìn chung, tôi nghĩ rằng những lợi thế của việc sống một mình là quan trọng hơn những bất lợi.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Write Writing Task 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Nowadays more and more people are choosing to live alone. What are the advantages and disadvantages of living alone?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge.

Write at least 1000 words.

Nowadays an increasing number of people are choosing to live alone. Some people claim that there are several advantages of living alone, while others disagree and say that the disadvantages of living alone are more significant. In my opinion, the advantages of living alone are more important than the disadvantages.

The main advantage of living alone is that you can do whatever you want. You are not answerable to anyone and you can come and go as you please. You can also decorate your house the way you want it and don’t have to compromise with anyone. Another advantage of living alone is that you can have complete privacy and can enjoy some peace and quiet when you need it.

However, there are also some disadvantages of living alone. One of the main disadvantages is that you can get lonely and may not have anyone to talk to when you need it. Another disadvantage is that you have to do all the housework yourself and may not have anyone to help you.

Overall, I think that the advantages of living alone are more important than the disadvantages.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider