145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing: Quảng cáo – Advertisement IELTS Writing

Home - IELTS - IELTS Writing: Quảng cáo – Advertisement IELTS Writing

IELTS Writing: Quảng cáo – Advertisement IELTS Writing

IELTS Writing: Quảng cáo – Hướng dẫn các kỹ năng viết tốt nhất để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing về quảng cáo.

(English below)

IELTS Writing: Quảng cáo

Ngày nay, nhiều người tin rằng quảng cáo có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Họ lập luận rằng quảng cáo khuyến khích mọi người chi tiền cho các sản phẩm không cần thiết và họ thường gây hiểu lầm.

Tôi tin rằng, trong khi quảng cáo có thể có một số tác động tiêu cực, chúng cũng có nhiều tác động tích cực. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về cả tác động tích cực và tiêu cực của quảng cáo.

Hiệu quả tích cực đầu tiên của quảng cáo là chúng giúp quảng bá sản phẩm và dịch vụ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ, những người có thể không có ngân sách để quảng cáo sản phẩm của họ trên truyền hình hoặc trên báo. Bằng cách quảng cáo sản phẩm của họ trực tuyến hoặc trên các tạp chí địa phương, các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận đối tượng rộng hơn và tăng doanh số của họ.

Một tác động tích cực khác của quảng cáo là họ có thể nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội. Ví dụ, nhiều tổ chức từ thiện sử dụng quảng cáo để nâng cao nhận thức về công việc của họ và khuyến khích mọi người quyên góp tiền. Điều này có thể cực kỳ hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng như nghèo đói hoặc bệnh tật.

Tuy nhiên, quảng cáo cũng có một số tác động tiêu cực. Một trong những tác động tiêu cực chính là chúng có thể gây hiểu lầm. Ví dụ, một số quảng cáo cho rằng một sản phẩm nhất định có thể khiến bạn giảm cân nhanh chóng, trong khi thực tế đây không phải là trường hợp. Điều này có thể dẫn đến việc mọi người lãng phí tiền của họ vào các sản phẩm không hoạt động.

Một tác động tiêu cực khác của quảng cáo là chúng có thể tạo ra một tiêu chuẩn sắc đẹp không thực tế. Nhiều quảng cáo có các mô hình với cơ thể hoàn hảo và làn da hoàn hảo. Điều này có thể khiến mọi người cảm thấy không an toàn về ngoại hình của chính họ và có thể dẫn đến rối loạn ăn uống và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Nhìn chung, tôi tin rằng những tác động tích cực của quảng cáo vượt xa các tác động tiêu cực. Mặc dù quảng cáo có thể gây hiểu lầm, chúng cũng có thể được sử dụng để quảng bá sản phẩm và dịch vụ và để nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Advertisement IELTS Writing

Nowadays, many people believe that advertisements have a negative effect on society. They argue that adverts encourage people to spend money on unnecessary products, and that they are often misleading.

I believe that, while advertisements can have some negative effects, they also have many positive effects. In this essay, I will discuss both the positive and negative effects of advertisements.

The first positive effect of advertisements is that they help to promote products and services. This is especially important for small businesses, who may not have the budget to advertise their products on television or in newspapers. By advertising their products online or in local magazines, small businesses can reach a wider audience and increase their sales.

Another positive effect of advertisements is that they can raise awareness of social issues. For example, many charities use advertising to raise awareness of their work and to encourage people to donate money. This can be extremely effective in tackling important social issues such as poverty or disease.

However, advertisements also have some negative effects. One of the main negative effects is that they can be misleading. For example, some adverts claim that a certain product can make you lose weight quickly, when in reality this is not the case. This can lead to people wasting their money on products that do not work.

Another negative effect of advertisements is that they can create an unrealistic standard of beauty. Many adverts feature models with perfect bodies and flawless skin. This can make people feel insecure about their own appearance and can lead to eating disorders and other mental health problems.

Overall, I believe that the positive effects of advertisements outweigh the negative effects. While ads can be misleading, they can also be used to promote products and services, and to raise awareness of social issues.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider