145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Part 1: Cách Viết Tốt Nhất – IELTS Writing Part1

Home - IELTS - IELTS Writing Part 1: Cách Viết Tốt Nhất – IELTS Writing Part1

IELTS Writing Part 1: Cách Viết Tốt Nhất – IELTS Writing Part1

IELTS Writing Part 1: Cách Viết Tốt Nhất – Học cách viết tốt nhất trong phần thi IELTS Writing để có điểm cao trong bài thi. Tìm hiểu các bí quyết và lời khuyên của IELTS Writing Part 1 tại đây!

(English below)

IELTS Writing Part 1: Cách Viết Tốt Nhất

IELTS writing phần 1

Trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, Phần 1 là một nhiệm vụ mà bạn được yêu cầu viết một câu trả lời ngắn cho một câu hỏi. Câu trả lời phải có ít nhất 150 từ.

Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

IELTS writing phần 1 Câu hỏi

Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi có thể được hỏi trong IELTS writing phần 1:

1. Những lý do chính để mọi người đến thăm đất nước của bạn là gì?

2. Những lợi thế và bất lợi của việc sống trong một thành phố lớn là gì?

3. Lợi ích của việc mất một năm khoảng cách là gì?

4. Những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng giao thông công cộng là gì?

5. Những lợi thế và bất lợi của việc sống trong một thị trấn nhỏ là gì?

IELTS writing phần 1 Mẹo

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn kỹ năng viết trong IELTS Phần 1:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi.

2. Lập kế hoạch nhanh trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận của bạn.

3. Viết theo phong cách chính thức. Tránh sử dụng các cơn co thắt (tôi, don lồng, won, v.v.) và ngôn ngữ không chính thức.

4. Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu. Điều này sẽ giúp bạn có được điểm số cao hơn cho tài nguyên từ vựng.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn viết ít nhất 150 từ. Nếu bạn viết ít hơn thế này, bạn sẽ mất điểm.

6. Kiểm tra bài luận của bạn về các lỗi ngữ pháp và chính tả. Điều quan trọng là phải viết tiếng Anh không có lỗi nếu bạn muốn đạt điểm cao.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Part1

IELTS Writing Part 1

In the IELTS Writing test, Part 1 is a task where you are asked to write a short answer to a question. The answer must be at least 150 words.

You will have 20 minutes to complete this task.

IELTS Writing Part 1 Questions

Here are some examples of questions that could be asked in IELTS Writing Part 1:

1. What are the main reasons for people to visit your country?

2. What are the advantages and disadvantages of living in a large city?

3. What are the benefits of taking a gap year?

4. What are the advantages and disadvantages of using public transport?

5. What are the advantages and disadvantages of living in a small town?

IELTS Writing Part 1 Tips

Here are some tips to help you with IELTS Writing Part 1:

1. Read the question carefully and make sure you understand what is being asked.

2. Make a quick plan before you start writing. This will help you to organise your ideas and structure your essay.

3. Write in a formal style. Avoid using contractions (I’m, don’t, won’t, etc.) and informal language.

4. Use a range of vocabulary and sentence structures. This will help you to get a higher score for Lexical Resource.

5. Make sure you write at least 150 words. If you write less than this, you will lose marks.

6. Check your essay for grammar and spelling mistakes. It is important to write error-free English if you want to get a high score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider