145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing – Học cách Viết Tốt nhất để Thành Công – English Writing

Home - IELTS - IELTS Writing – Học cách Viết Tốt nhất để Thành Công – English Writing

IELTS Writing – Học cách Viết Tốt nhất để Thành Công – English Writing

IELTS Writing – Học cách Viết Tốt nhất để Thành Công – Học cách viết tốt nhất cho IELTS với các bài học và luyện tập của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp và hướng dẫn bạn để giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Writing.

(English below)

IELTS Writing – Học cách Viết Tốt nhất để Thành Công

Có bốn kỹ năng quan trọng trong việc học bất kỳ ngôn ngữ. Họ đang lắng nghe, nói, đọc và viết. Trong số này, văn bản được coi là kỹ năng khó khăn nhất để làm chủ. Điều này là do để viết tốt, bạn cần có một chỉ huy tốt về ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu.

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc học cách viết bằng tiếng Anh là làm chủ ngữ pháp. Ngữ pháp tiếng Anh có thể rất khó hiểu và có nhiều quy tắc cần nhớ. Tuy nhiên, có một số lời khuyên đơn giản mà bạn có thể làm theo để cải thiện ngữ pháp của mình.

1. Chú ý đến các thì động từ

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà sinh viên mắc phải là sử dụng sai số động từ sai. Hãy chắc chắn rằng bạn biết khi nào nên sử dụng các thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Hãy chú ý đến cách động từ thay đổi trong mỗi căng thẳng. Ví dụ, động từ ’đọc được được viết là‘ đọc sách trong thì hiện tại, ‘đọc sách trong thì quá khứ và‘ sẽ đọc được trong thì thì tương lai.

2. Sử dụng danh từ thích hợp

Một sai lầm phổ biến khác là sử dụng danh từ không đúng. Danh từ thích hợp là tên của những người, địa điểm hoặc vật cụ thể. Họ luôn bắt đầu với một lá thư viết hoa. Ví dụ, tên của các quốc gia, thành phố, tháng và ngày trong tuần đều là những danh từ thích hợp.

3. Kết nối ý tưởng của bạn với các liên kết

Liên kết là những từ kết nối hai ý tưởng hoặc mệnh đề. Ví dụ, kết hợp ‘và có thể được sử dụng để kết nối hai ý tưởng. Ví dụ: Tôi thích táo và cam. Sự kết hợp ‘nhưng có thể được sử dụng để kết nối hai ý tưởng tương phản. Ví dụ, táo có màu đỏ nhưng màu cam có màu vàng.

4. Sử dụng tính từ và trạng từ

Tính từ mô tả danh từ và đại từ. Ví dụ: Apple Apple màu đỏ đã chín. Các trạng từ mô tả các động từ, tính từ và các trạng từ khác. Ví dụ, anh ấy chạy nhanh.

5. Chú ý đến giới từ

Giới từ là những từ cho thấy mối quan hệ giữa hai điều. Ví dụ: Apple Apple ở trên bàn.

6. Sử dụng dấu câu thích hợp

Dấu câu rất quan trọng trong viết tiếng Anh. Họ có thể thay đổi ý nghĩa của một câu. Ví dụ, câu ‘Tôi thích táo có nghĩa là một cái gì đó khác với‘ Tôi thích, táo. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng dấu chấm câu một cách chính xác.

7. Thay đổi cấu trúc câu của bạn

Một cách để làm cho bài viết của bạn thú vị hơn là thay đổi cấu trúc câu của bạn. Thay vì luôn bắt đầu câu của bạn với một chủ đề, hãy thử bắt đầu với tính từ hoặc trạng từ. Ví dụ, chín, táo đã sẵn sàng để ăn. Bạn cũng có thể sử dụng các đoạn câu. Ví dụ, táo rơi xuống từ cây.

8. Sử dụng các từ và cụm từ chuyển tiếp

Các từ và cụm từ chuyển tiếp có thể giúp kết nối ý tưởng của bạn. Ví dụ, các từ ‘tuy nhiên,’ Ngoài ra, ’do đó, và cuối cùng, tất cả đều có thể được sử dụng để kết nối hai ý tưởng.

9. Đọc lại công việc của bạn

Sau khi bạn viết xong, điều quan trọng là đọc lại công việc của bạn. Điều này có nghĩa là bạn nên kiểm tra bất kỳ lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu. Bạn cũng có thể yêu cầu người khác đọc lại công việc của bạn cho bạn.

Đây chỉ là một số điều bạn có thể làm để cải thiện ngữ pháp của bạn. Hãy nhớ rằng, thực hành làm cho hoàn hảo. Bạn càng viết, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn khi sử dụng ngữ pháp thích hợp.

 

Tags: Writing, IELTS

 


English Writing

There are four skills which are important in learning any language. They are listening, speaking, reading and writing. Among these, writing is considered to be the most difficult skill to master. This is because in order to write well, you need to have a good command of grammar, vocabulary and sentence structure.

One of the biggest challenges in learning how to write in English is mastering grammar. English grammar can be very confusing and there are many rules to remember. However, there are some simple tips that you can follow to improve your grammar.

1. Pay attention to verb tenses

One of the most common mistakes that students make is using the wrong verb tense. Make sure you know when to use the present, past and future tenses. Pay attention to how verbs change in each tense. For example, the verb ‘read’ is written as ‘read’ in the present tense, ‘read’ in the past tense and ‘will read’ in the future tense.

2. Use proper nouns

Another common mistake is using improper nouns. Proper nouns are the names of specific people, places or things. They always begin with a capital letter. For example, the names of countries, cities, months and days of the week are all proper nouns.

3. Connect your ideas with conjunctions

Conjunctions are words that connect two ideas or clauses. For example, the conjunction ‘and’ can be used to connect two ideas. For example, ‘I like apples and oranges.’ The conjunction ‘but’ can be used to connect two ideas that are contrasting. For example, ‘The apple is red but the orange is yellow.’

4. Use adjectives and adverbs

Adjectives describe nouns and pronouns. For example, ‘The red apple is ripe.’ Adverbs describe verbs, adjectives and other adverbs. For example, ‘He ran quickly.’

5. Pay attention to prepositions

Prepositions are words that show the relationship between two things. For example, ‘The apple is on the table.’

6. Use proper punctuation

Punctuation marks are important in English writing. They can change the meaning of a sentence. For example, the sentence ‘I like apples’ means something different than ‘I like, apples.’ Make sure you use punctuation marks correctly.

7. Vary your sentence structure

One way to make your writing more interesting is to vary your sentence structure. Instead of always starting your sentences with a subject, try starting with an adjective or adverb. For example, ‘Ripe, the apple was ready to eat.’ You can also use sentence fragments. For example, ‘Apples falling from the tree.’

8. Use transitional words and phrases

Transitional words and phrases can help to connect your ideas. For example, the words ‘however’, ‘in addition’, ‘therefore’ and ‘finally’ can all be used to connect two ideas.

9. Proofread your work

After you have finished writing, it is important to proofread your work. This means you should check for any spelling, grammar or punctuation errors. You can also ask someone else to proofread your work for you.

These are just some of the things you can do to improve your grammar. Remember, practice makes perfect. The more you write, the better you will become at using proper grammar.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider