145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Tốt nhất để chuẩn bị cho bài thi – Should TOEFL or IELTS test

Home - IELTS - IELTS – Tốt nhất để chuẩn bị cho bài thi – Should TOEFL or IELTS test

IELTS – Tốt nhất để chuẩn bị cho bài thi – Should TOEFL or IELTS test

IELTS – Tốt nhất để chuẩn bị cho bài thi – Tìm hiểu về IELTS, tìm hiểu về các bài thi và hướng dẫn cách thức thi thành công.

(English below)

IELTS – Tốt nhất để chuẩn bị cho bài thi

TOEFL hay IELTS?

Đây là một câu hỏi thường xuất hiện cho những sinh viên đang tìm cách đi du học. Cả hai bài kiểm tra TOEFL và IELTS đều được chấp nhận rộng rãi bởi các trường cao đẳng và đại học, nhưng bạn nên học cái nào?

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào một vài yếu tố. Đầu tiên, bạn cần xem xét bài kiểm tra nào được yêu cầu hoặc ưa thích bởi các trường mà bạn quan tâm. Mặc dù cả hai bài kiểm tra đều được chấp nhận rộng rãi, một số trường có thể có ưu tiên hơn người khác.

Thứ hai, bạn nên xem xét điểm mạnh và điểm yếu của riêng bạn. Bài kiểm tra TOEFL thường được coi là khó khăn hơn các IELTS, vì vậy nếu bạn không tự tin vào các kỹ năng tiếng Anh của mình, IELTS có thể là một lựa chọn tốt hơn cho bạn.

Cuối cùng, bạn cần phải suy nghĩ về những gì bạn muốn thoát khỏi bài kiểm tra. Bài kiểm tra TOEFL tập trung vào tiếng Anh học thuật, vì vậy, đó là một lựa chọn tốt nếu bạn có kế hoạch học tại một trường đại học. Mặt khác, bài kiểm tra của IELTS có cả phiên bản đào tạo học thuật và chung, vì vậy, đó là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn không chắc chắn những gì bạn muốn làm sau khi tốt nghiệp.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra nào? Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn. Nếu bạn không chắc chắn, chúng tôi khuyên bạn nên làm bài kiểm tra thực hành cho cả hai bài kiểm tra để xem bạn cảm thấy thoải mái hơn.

 

Tags: IELTS

 


Should TOEFL or IELTS test

TOEFL or IELTS?

This is a question that often comes up for students who are looking to study abroad. Both the TOEFL and IELTS tests are widely accepted by colleges and universities, but which one should you take?

The answer to this question depends on a few factors. First, you need to consider which test is required or preferred by the schools you’re interested in. While both tests are widely accepted, some schools may have a preference for one over the other.

Secondly, you should consider your own strengths and weaknesses. The TOEFL test is generally considered to be more difficult than the IELTS, so if you’re not confident in your English language skills, the IELTS may be a better option for you.

Finally, you need to think about what you want to get out of the test. The TOEFL test is focused on academic English, so it’s a good choice if you’re planning to study at a university. The IELTS test, on the other hand, has both academic and general training versions, so it’s a better choice if you’re not sure what you want to do after you graduate.

So, which test should you take? The answer depends on your individual circumstances. If you’re not sure, we recommend taking a practice test for both exams to see which one you feel more comfortable with.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider