145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Test Preparation – Essay sample

Home - IELTS - IELTS Test Preparation – Essay sample

IELTS Test Preparation – Essay sample

IELTS Test Preparation – Get the best tips and strategies for success in the IELTS Exam with our collection of sample essays and practice tests.

(English below)

IELTS Test Preparation

Mẫu bài luận IELTS ở trên đã được viết để cung cấp cho bạn một ý tưởng về loại bài luận mà bạn có thể cần phải viết cho bài kiểm tra IELTS. Bài tiểu luận dựa trên câu hỏi “Bạn có nghĩ rằng những lợi thế của việc có một chiếc xe vượt xa những bất lợi không?”

Bài tiểu luận bắt đầu bằng cách thảo luận về những lợi thế của việc có một chiếc xe hơi. Sau đó, sau đó là một cuộc thảo luận về những bất lợi của việc có một chiếc xe hơi. Cuối cùng, bài luận kết luận bằng cách đưa ra một cái nhìn cân bằng về những ưu và nhược điểm của việc có một chiếc xe hơi.

Những lợi thế của việc có một chiếc xe hơi bao gồm những điều sau:

1. Một chiếc xe cho bạn tự do đi đến nơi bạn muốn, khi bạn muốn.

2. Một chiếc xe là một cách thuận tiện để đi du lịch.

3. Một chiếc xe có thể giúp bạn đi xung quanh trong một thành phố hoặc thị trấn.

4. Một chiếc xe có thể giúp bạn đến những nơi khó tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng.

5. Một chiếc xe có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Những bất lợi của việc có một chiếc xe hơi bao gồm những điều sau đây:

1. Một chiếc xe có thể tốn kém để mua và bảo trì.

2. Một chiếc xe có thể thêm vào ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông.

3. Một chiếc xe có thể là một mối nguy hiểm cho những người sử dụng đường khác.

4. Một chiếc xe có thể gây phiền toái nếu nó đỗ bất hợp pháp.

5. Một chiếc xe có thể bị đánh cắp.

Tóm lại, có cả lợi thế và bất lợi của việc có một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, những lợi thế dường như lớn hơn những bất lợi.

 

Tags: IELTS

 


Essay sample

The IELTS essay sample above has been written to provide you with an idea of the type of essay that you may need to write for the IELTS test. The essay is based on the question “Do you think that the advantages of having a car outweigh the disadvantages?”

The essay begins by discussing the advantages of having a car. It is then followed by a discussion of the disadvantages of having a car. Finally, the essay concludes by giving a balanced view of the pros and cons of having a car.

The advantages of having a car include the following:

1. A car gives you the freedom to go where you want, when you want.

2. A car is a convenient way to travel.

3. A car can help you get around in a city or town.

4. A car can help you get to places that are difficult to reach by public transport.

5. A car can help you save time.

The disadvantages of having a car include the following:

1. A car can be expensive to buy and maintain.

2. A car can add to pollution and traffic congestion.

3. A car can be a danger to other road users.

4. A car can be a nuisance if it is parked illegally.

5. A car can be stolen.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of having a car. However, the advantages seem to outweigh the disadvantages.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider