145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1: Common Questions & Answers in Vietnamese – Common questions in IELTS Speaking Part 1

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1: Common Questions & Answers in Vietnamese – Common questions in IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1: Common Questions & Answers in Vietnamese – Common questions in IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1: Common Questions & Answers in Vietnamese – This website provides detailed information and answers to the most common questions asked in the IELTS Speaking Part 1 exam in Vietnamese. Learn how to ace the IELTS Speaking exam with our helpful tips and strategies.

(English below)

IELTS Speaking Part 1: Common Questions & Answers in Vietnamese

IELTS Speaking Phần 1 là một cuộc phỏng vấn ngắn, thường dài 3-4 phút, trong đó giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi cơ bản về bản thân. Các câu hỏi thường nằm dọc theo các dòng của:

-Tên đầy đủ của bạn là gì?
-Bạn đến từ đâu?
-Bạn đi làm hay đi học?
-Bạn làm nghề gì?
-Sở thích của bạn là gì?

Các câu hỏi trong IELTS Speaking Phần 1 có nghĩa là dễ dàng và không được thiết kế để vấp phải bạn. Tuy nhiên, một số sinh viên vẫn thấy họ khó khăn vì họ không quen với việc suy nghĩ bằng tiếng Anh. Nếu bạn thấy mình phải vật lộn để trả lời các câu hỏi, hãy hít một hơi thật sâu và thư giãn – người kiểm tra không cố lừa bạn, họ chỉ muốn hiểu bạn hơn một chút.

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến mà bạn có thể được hỏi trong IELTS Speaking phần 1, cùng với một số lời khuyên về cách trả lời chúng:

-Tên đầy đủ của bạn là gì?

Đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng bạn đã ngạc nhiên khi có bao nhiêu học sinh bị trói lưỡi khi họ phải nói tiếng Anh bằng tiếng Anh. Nếu bạn có thể, hãy thực hành nói tên đầy đủ của bạn trước khi kiểm tra để bạn không bị bối rối trong ngày.

-Bạn đến từ đâu?

Câu hỏi này thường được theo sau bởi một yêu cầu để biết thêm thông tin về quê hương của bạn, vì vậy, đó là một ý tưởng tốt để có một vài câu được chuẩn bị về nơi bạn đến. Nói về những gì bạn thích và không thích về quê hương của bạn, và tại sao bạn quyết định sống ở đó.

-Bạn đi làm hay đi học?

Nếu bạn là một sinh viên, người kiểm tra có thể sẽ hỏi bạn về việc học của bạn. Nói về những gì bạn đang học, tại sao bạn chọn khóa học cụ thể đó và những gì bạn hy vọng sẽ làm trong tương lai. Nếu bạn làm việc, hãy nói với người kiểm tra về công việc của bạn, bạn làm gì hàng ngày và dù bạn có thích hay không.

-Bạn làm nghề gì?

Đây là một câu hỏi rộng có thể được giải thích theo nhiều cách. Bạn có thể nói về sở thích và sở thích của bạn, hoặc bạn có thể nói với người kiểm tra về một ngày điển hình trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang đấu tranh để nghĩ ra điều gì đó để nói, hãy cố gắng tập trung vào một cái gì đó mà bạn đam mê.

-Sở thích của bạn là gì?

Đây là một câu hỏi rộng rãi khác, nhưng nó là một cơ hội tốt để thể hiện người kiểm tra tính cách của bạn. Nói về những điều bạn muốn làm trong thời gian rảnh rỗi và tại sao bạn thích chúng. Nếu bạn có bất kỳ sở thích bất thường, đây là thời gian để đề cập đến chúng!

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Common questions in IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 is a short interview, typically 3-4 minutes long, in which the examiner will ask you some basic questions about yourself. The questions are usually along the lines of:

-What’s your full name?
-Where are you from?
-Do you work or study?
-What do you do?
-What are your interests?

The questions in IELTS Speaking Part 1 are meant to be easy and are not designed to trip you up. However, some students still find them difficult because they are not used to thinking on their feet in English. If you find yourself struggling to answer the questions, take a deep breath and relax – the examiner is not trying to trick you, they just want to get to know you a little better.

Here are some common questions that you may be asked in IELTS Speaking Part 1, along with some tips on how to answer them:

-What’s your full name?

This is a simple question, but you’d be surprised how many students get tongue-tied when they have to say their name out loud in English. If you can, practice saying your full name before the test so that you don’t get flustered on the day.

-Where are you from?

This question is usually followed by a request for more information about your hometown, so it’s a good idea to have a few sentences prepared about where you’re from. Talk about what you like and don’t like about your hometown, and why you decided to live there.

-Do you work or study?

If you’re a student, the examiner will probably ask you about your studies. Talk about what you’re studying, why you chose that particular course, and what you hope to do in the future. If you’re working, tell the examiner about your job, what you do on a day-to-day basis, and whether you like it or not.

-What do you do?

This is a broad question that can be interpreted in many ways. You could talk about your hobbies and interests, or you could tell the examiner about a typical day in your life. If you’re struggling to think of something to say, try to focus on something that you’re passionate about.

-What are your interests?

This is another broad question, but it’s a good opportunity to show the examiner your personality. Talk about the things you like to do in your free time, and why you enjoy them. If you have any unusual interests, this is the time to mention them!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider