145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking on Crime – Crime Speaking IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking on Crime – Crime Speaking IELTS

IELTS Speaking on Crime – Crime Speaking IELTS

IELTS Speaking on Crime – Improve Your IELTS Speaking Skills and Learn Tips & Tricks to Ace the Speaking Test on Crime Topic!

(English below)

IELTS Speaking on Crime

Không ai có thể phủ nhận rằng tội phạm là một trong những vấn đề lớn nhất mà xã hội phải đối mặt ngày nay. Ở hầu hết các quốc gia, có luật chống lại tội phạm, nhưng nó vẫn xảy ra. Một số người nói rằng cách duy nhất để giảm tội phạm là tăng hình phạt cho tội phạm. Tuy nhiên, những người khác tin rằng có những cách khác để giảm tội phạm.

Một trong những cách rõ ràng nhất để giảm tội phạm là tăng hình phạt cho tội phạm. Nếu hình phạt cho một tội phạm nghiêm trọng hơn, thì mọi người sẽ ít có khả năng phạm tội đó. Điều này là do họ sẽ sợ hậu quả. Ví dụ, nếu hình phạt cho vụ cướp là bản án tù, thì mọi người sẽ ít có khả năng cướp ngân hàng.

Tuy nhiên, một số người tin rằng việc tăng hình phạt cho tội phạm không phải là cách tốt nhất để giảm tội phạm. Họ lập luận rằng điều quan trọng hơn là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tội phạm. Ví dụ, nếu ai đó cướp ngân hàng vì họ đang tuyệt vọng vì tiền, thì việc tăng hình phạt sẽ không ngăn họ cướp trở lại. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là cung cấp hỗ trợ cho những người gặp khó khăn về tài chính. Điều này có thể bao gồm những thứ như đào tạo nghề và tư vấn tài chính.

Một cách khác để giảm tội phạm là cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho những người từng là nạn nhân của tội phạm. Điều này có thể bao gồm những thứ như tư vấn và hỗ trợ tài chính. Nếu nạn nhân của tội phạm cảm thấy rằng họ đã được hệ thống tư pháp hỗ trợ, thì họ sẽ ít có khả năng phạm tội.

Cuối cùng, cách tốt nhất để giảm tội phạm là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tội phạm. Điều này có nghĩa là nhìn vào những thứ như nghèo đói, thất nghiệp và bất bình đẳng. Nếu chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này, thì chúng ta có thể biến xã hội của chúng ta thành một nơi an toàn hơn cho mọi người.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Crime Speaking IELTS

No one can deny that crime is one of the biggest problems facing society today. In almost every country, there are laws against crime, and yet it still happens. Some people say that the only way to reduce crime is to increase the punishment for criminals. Others, however, believe that there are other ways to reduce crime.

One of the most obvious ways to reduce crime is to increase the punishment for criminals. If the punishment for a crime is more severe, then people will be less likely to commit that crime. This is because they will be afraid of the consequences. For example, if the punishment for robbery is a prison sentence, then people will be less likely to rob a bank.

However, some people believe that increasing the punishment for criminals is not the best way to reduce crime. They argue that it is more important to address the root causes of crime. For example, if someone robs a bank because they are desperate for money, then increasing the punishment is not going to stop them from robbing again. Instead, it is more important to provide support to people who are in financial difficulty. This could include things like job training and financial advice.

Another way to reduce crime is to provide more support to people who have been victims of crime. This could include things like counselling and financial assistance. If victims of crime feel that they have been supported by the justice system, then they will be less likely to commit a crime themselves.

Ultimately, the best way to reduce crime is to address the root causes of crime. This means looking at things like poverty, unemployment and inequality. If we can address these issues, then we can make our society a safer place for everyone.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider