145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Film Part 2 – IELTS Speaking Film Part 2

Home - IELTS - IELTS Speaking Film Part 2 – IELTS Speaking Film Part 2

IELTS Speaking Film Part 2 – IELTS Speaking Film Part 2

IELTS Speaking Film Part 2 – Học cách thi IELTS Speaking Part 2 hiệu quả với các bài tập minh họa cụ thể và giải thích chi tiết.

(English below)

IELTS Speaking Film Part 2

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành ba phần. Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị, và sau đó bạn sẽ cần nói trong một đến hai phút. Giám khảo sau đó sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu hỏi về cùng một chủ đề để hoàn thành bài kiểm tra.

Do đó, Phần 2 là cơ hội của bạn để chứng minh khả năng của bạn để nói về một chủ đề nhất định. Đây là một kỹ năng quan trọng, vì nó cho thấy rằng bạn có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

Chủ đề bạn sẽ được trao cho Phần 2 sẽ dựa trên chương trình phim hoặc truyền hình. Bạn sẽ được cấp một thẻ có lời nhắc và bạn sẽ được yêu cầu nói về bộ phim hoặc chương trình.

Ví dụ: bạn có thể được cung cấp lời nhắc sau:

Mô tả một bộ phim hoặc chương trình truyền hình mà bạn thích xem.

Bạn nên nói:

– Bộ phim hoặc chương trình nói về cái gì
– Khi bạn đã xem nó
– Tại sao bạn thích nó

Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị, và sau đó bạn sẽ cần nói trong một đến hai phút. Giám khảo sau đó sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu hỏi về cùng một chủ đề để hoàn thành bài kiểm tra.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho phần 2 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS:

– Hãy suy nghĩ về một loạt các bộ phim và chương trình truyền hình mà bạn thích xem. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một lựa chọn tốt để lựa chọn khi bạn đang làm bài kiểm tra.

– Hãy chắc chắn rằng bạn biết các điểm chính của cốt truyện cho mỗi bộ phim hoặc chương trình. Điều này sẽ giúp bạn cấu trúc câu trả lời của bạn một cách rõ ràng và hợp lý.

– Cố gắng sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp trong câu trả lời của bạn. Điều này sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh.

– Thực hành nói về các bộ phim và chương trình đã chọn của bạn với một người bạn hoặc thành viên gia đình. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bạn đang làm bài kiểm tra.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Film Part 2

The IELTS Speaking test is divided into three parts. In Part 2, you will be asked to speak about a particular topic. You will have one minute to prepare, and then you will need to speak for one to two minutes. The examiner will then ask you one or two questions on the same topic to finish the test.

Part 2 is therefore your opportunity to demonstrate your ability to speak at length on a given topic. This is an important skill, as it shows that you can communicate effectively in English.

The topic you will be given for Part 2 will be based on a film or television programme. You will be given a card with a prompt, and you will be asked to talk about the film or programme.

For example, you might be given the following prompt:

Describe a film or television programme that you enjoyed watching.

You should say:

– What the film or programme was about
– When you watched it
– Why you enjoyed it

You will have one minute to prepare, and then you will need to speak for one to two minutes. The examiner will then ask you one or two questions on the same topic to finish the test.

Here are some tips to help you prepare for Part 2 of the IELTS Speaking test:

– Think about a range of films and television programmes that you have enjoyed watching. This will give you a good selection to choose from when you are taking the test.

– Make sure you know the main points of the plot for each film or programme. This will help you to structure your answer in a clear and logical way.

– Try to use a range of vocabulary and grammar structures in your answer. This will show the examiner that you have a good command of the English language.

– Practice speaking about your chosen films and programmes with a friend or family member. This will help you to be more confident when you are taking the test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider